Yhteismetsät

Ilmoitustaulun käyttöehdot ja ohjeet

Yhteyshenkilö

Teemu Silmu
010 573 0210
teemu.silmu[ä]sijoitusmetsat.fi

Yleiset

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n (SSM) ylläpitämän yhteismetsäosuuksien osto- ja myynti-ilmoitustaulun käyttö on käyttäjälle täysin maksutonta eikä sido mihinkään. Ilmoituksen voi jättää tai poistaa milloin tahansa.

Ilmoitustaululla voi ilmoittaa halustaan ostaa tai myydä yhteismetsäosuuksia. Ilmoitustaulu on jaettu kahteen osioon: myynti-ilmoituksiin ja ostoilmoituksiin. Ilmoituksessa kerrotaan yhteismetsän nimi, myytävän tai ostettavan osuuden suuruus ja hinta sekä mahdollisia lisätietoja. Ilmoitukseen ei tule näkyviin henkilö- tai yhteystietoja. SSM voi tarvittaessa muokata tai täydentää ilmoitusta ennen sen julkaisua. Ilmoitus julkaistaan SSM:n toimesta mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen. Mikäli ilmoitukseen liittyy epäselvyyttä, SSM on yhteydessä ilmoituksen jättäjään.

Ilmoituksiin liittyvät yhteydenotot tapahtuvat aina ensiksi SSM:n kautta. Mikäli osapuolet eivät halua hyödyntää SSM:n tarjoamaa kaupantekopalvelua (ks. jäljempänä kohta ”Kaupantekopalvelu”), SSM välittää ilmoittajan yhteystiedot kiinnostuneelle, jolloin osapuolet jatkavat neuvottelua keskenään. Tällöin ilmoittaja sitoutuu viimeistään kaupan toteuduttua ilmoittamaan Suomen Sijoitusmetsät Oy:lle kaupan tiedot, joita käytetään yhteismetsäosuuksien markkinan tilastointitarkoitukseen.

Ilmoitusaikaa ei ole rajoitettu, mutta pitkään ilmoitustaululla olleet ilmoitukset voidaan poistaa, mikäli ilmoittajaan ei saada yhteyttä. Ilmoituksen muokkaaminen tai poistaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä ilmoitustaulun vastuuhenkilöön, jonka yhteystiedot on esitetty tämän asiakirjan alussa. Huomiothan, että ilmoituksen jättäminen, muokkaaminen ja poistaminen vie oman aikansa.

Suomen Sijoitusmetsät Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilmoitustaulun toimintaan ja sen käyttöehtoihin.

Sivustolla olevat tilastotiedot yhteismetsäosuuksien markkinasta

Suomen Sijoitusmetsät Oy kerää tietoa yhteismetsäosuuksien markkinasta. Tietoa kertyy monista lähteistä. Laskurissa käytetyt osuuksien kauppahintatiedot ovat peräisin Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Yhteismetsien taloudellisen toiminnan tiedot ovat osittain markkinoilta kerättyjä ja osin yhteismetsien itsensä ilmoittamia. Markkinahintaennusteen (MHE) taustalla olevat metsävaratiedot ovat peräisin markkinoilta ja yhteismetsiltä sekä Metsäkeskuksen avoimista metsävaratiedoista. Kaikissa edellä mainituissa tiedoissa voi olla virheitä ja epätarkkuuksia. Kaikki sivustolla oleva tilastotieto on vain suuntaa antavaa. Tietoja kerätään lisää ja päivitetään kaiken aikaa.

SSM:n tavoite on tuottaa ja jakaa yhteismetsäosuuksiin liittyvää, markkinoiden kannalta mielenkiintoista tietoa. Tätä työtä tehdään parhailla käytössä olevilla välineillä ja parasta saatavissa olevaa tietoa hyödyntäen.

Vastuu

Suomen Sijoitusmetsät Oy ei takaa sivustollaan esitetyn yhteismetsiin liittyvän tilastotiedon
paikkansapitävyyttä. Sivustolla esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sellaisenaan osto- tai myyntipäätösten perustaksi, eikä SSM vastaa tietojen perusteella mahdollisesti tehtyjen ratkaisujen taloudellisesta tai muusta kannattavuudesta tai järkevyydestä. Laskurin antamat tiedot osuuksien markkina-arvosta eivät kuvaa osuuksien oikeaa tai sopivaa hintatasoa, vaan ne ovat ainoastaan arvioita aiemmin toteutuneiden kauppahintojen keskiarvoista. Yhteismetsän osuuden keskimääräisen markkina-arvon määrittämisessä on käytetty vähintään kolmea viimeistä tiedossa olevaa ja edustavaksi määritettyä osuuden kauppaa, joten tiedot voivat olla peräisin useiden vuosien ajalta. SSM ei vastaa tänä aikana yhteismetsässä tapahtuneiden muutosten mahdollisista vaikutuksista osuuden markkina-arvoon.

Kaikki esitetyt tiedot kuvaavat mennyttä toteumaa, eivätkä ne ole tae yhteismetsien tulevasta toiminnasta tai yhteismetsäosuuksien myynnin tai hankinnan kannattavuudesta. Suomen Sijoitusmetsät Oy ei miltään osin vastaa sivuston ilmoitustaulun kautta tai tilastotietojen perusteella tehdyistä kaupoista.

Yhteys- ja henkilötiedot

Jättämällä ilmoituksen ilmoittaja hyväksyy yhteys- ja henkilötietojensa tallentamisen Suomen Sijoitusmetsät Oy:n rekisteriin. Näitä tietoja käytetään yhteydenpidossa ilmoittajaan, palvelun hallinnassa sekä tilastointitarkoituksiin.

Ilmoituksen jättäjä hyväksyy yhteystietojensa luovuttamisen ilmoituksesta kiinnostuneille
kaupankäyntitarkoituksessa.

Huomioithan, että ilmoittamasi yhteystiedot ovat ainoa keino saada sinuun yhteys ilmoitustasi koskevassa asiassa. Huolehdithan, että tietosi tulevat syötetyksi oikein.

Lomakkeet

Osto- ja myynti-ilmoituksen jättämistä varten on omat lomakkeensa, jotka löytyvät sivuston Yhteismetsät-osion sivujen sivupalkista. Punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat lomakkeissa pakollisia tietoja. Puutteellista tai väärää tietoa sisältävää ilmoitusta ei julkaista.

Ilmoitusta jätettäessä osuusluku on suositeltavaa ilmoittaa yhteismetsän kokonaisosuusluvun kanssa, esim. ”30/1000” tai ”0,025/77,304”. Tällöin osuuden suuruus tulee täsmällisimmin ilmi. Yhteismetsien osuusluvut ilmoitetaan yhteismetsästä ja kokonaisosuusluvusta riippuen joko kokonaislukuina (esim. 30 osuutta) tai desimaalilukuina (esim. 0,025 osuutta). Monesti kumpikin on käytössä. Tällöin kannattaa suosia desimaalilukua. Mikäli ilmoittajan tapa esittää osuusluku poikkeaa SSM:n tilastoinnissaan käyttämästä, voi SSM muokata osuusluvun toiseen muotoon (esim. 30 osuutta → 0,030 osuutta). Oleellista on tällöin tietää, missä muodossa ilmoittaja on osuusluvun tarkoittanut.

Yhteydenotto kiinnostavasta ilmoituksesta

Kun ilmoitustaululta löytyy sinua kiinnostava ilmoitus, ota yhteyttä meihin. Tämä tapahtuu helpoimmin painamalla kunkin ilmoituksen otsikkorivin vieressä olevaa ”Ota yhteyttä” -nappia, joka avaa sivun alareunaan yhteydenottolomakkeen. Täytä lomake, ja lähetä. Sinuun ollaan yhteydessä mahdollisimman pian.

Kaupantekopalvelu

Suomen Sijoitusmetsät Oy tarjoaa kaupantekopalvelua, jonka myötä SSM hoitaa kaupankäynnin muodollisuudet etänä kaupan osapuolten puolesta. Kaupan tulee tällöin olla Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelun kautta toteutettavissa. Palvelun hinta on 700 € + alv. Ellei toisin sovita, Kiinteistövaihdannan palvelun käytöstä aiheutuvat kustannukset tulevat ostajan maksettaviksi. Mikäli osapuolet eivät hyödynnä SSM:n kaupantekopalvelua, osapuolet vastaavat itse kaupan teon järjestämisestä kokonaisuudessaan. Tällöin ilmoittaja sitoutuu viimeistään kaupan toteuduttua ilmoittamaan Suomen Sijoitusmetsät Oy:lle kaupan tiedot, joita käytetään yhteismetsäosuuksien markkinan tilastointitarkoitukseen.