Yhteismetsät

Yhteismetsä­osuuksien arvolaskuri

Laskurin ohje:

  • Yhteismetsävalikko sisältää yhteismetsiä, joiden osuuksista on tällä hetkellä mielekästä kauppahintatietoa. Laskennassa käytetään viime aikojen keskimääräistä osuuden markkina-arvoa. Tarkastelujakso vaihtelee
   yhteismetsittäin.  
  • Desimaalimerkkinä laskurissa tulee käyttää pistettä, eli esim. 0.025.
  • Kun syötät hinnan tai osuusluvun, saat toisen niistä vastauksena omassa kentässään.
  • Huomioithan, että yhteismetsästä riippuen osuuluvut voidaan ilmoittaa kokonaislukuina tai desimaalilukuina (esim. 30 osuutta tai 0.0030 osuutta). Mikäli laskurin tulos ei vaikuta realistiselta, kokeile syöttää osuusluku eri muodossa.
  • Laskurin tulokset ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne ole hintasuosituksia.

Sivustolla esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sellaisenaan osto- tai myyntipäätösten perustaksi, eikä SSM vastaa tietojen perusteella mahdollisesti tehtyjen ratkaisujen taloudellisesta tai muusta kannattavuudesta tai järkevyydestä. Laskurin antamat tiedot osuuksien markkina-arvosta eivät kuvaa osuuksien oikeaa tai sopivaa hintatasoa, vaan ne ovat ainoastaan arvioita aiemmin toteutuneiden kauppahintojen keskiarvoista.

Tilastotietoa yhteismetsäosuuksista

Tavoitteenamme on tehdä yhteismetsäosuuksien markkinasta läpinäkyvämpi ja saavutettavampi, ja auttaa niin yhteismetsien osakkaita kuin yhteismetsistä kiinnostuneita kohti perusteltuja päätöksiä. Olemme koonneet tälle sivulle tilastotietoa yhteismetsäosuuksista. Tarkoituksena on osoittaa, millaista tietoa yhteismetsistä ja niiden osuuksien markkinasta on saatavilla, ja millaisen tiedon valossa osuuksia voidaan arvioida.

Jos Sinua kiinnostaa yhteismetsän osakkuus, osuuden myyminen tai muu yhteismetsiin liittyvä asia, ota meihin yhteyttä!

Kuusamon yhteismetsä – suurin ja vaihdetuin

Kuusamon yhteismetsän osuuksilla käydään selvästi eniten julkista kauppaa. Oheisessa tarkastelussa on esitetty Kuusamon yhteismetsän osuuden markkina-arvon kehitystä vuodesta 2015 vuoteen 2023.

Kuusamon yhteismetsän yhdelle osuudelle laskettu kauppahinta edustaviksi määritetyissä puhtaissa osuuskaupoissa sekä jyvitetty arvo metsäkiinteistön kanssa myytyjen osuuksien kaupoissa. Puhtaiksi osuuskaupoiksi on laskettu myös sellaiset metsää sisältävät osuuskaupat, joissa yhteismetsäosuuden arvo ylittää 70 % kauppahinnasta - tällöin metsän osuus kauppahinnasta vähennetty markkinahintaennusteen mukaisena.

Yhteismetsän ylijäämän suhde osuuden arvostukseen

Yhteismetsän ylijäämä on yhteismetsän kokonaistuoton realisoitunut, osakkaille verovapaana jaettava osa. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteismetsien jakaman ylijäämän suhde osuudesta hintaan markkinoilla (markkina-arvo) sekä arvioon yhteismetsän hallinnoiman metsäalueen markkinahinnasta (MHE eli markkinahintaennuste).

MHE:ta ja osuuden markkina-arvoa voi ajatella näin: Osuuden markkina-arvo on se arvostustaso, jolla yhteismetsän osuudet vaihtava omistajaa, ja MHE on osuuksia vastaavan metsäomaisuuden markkina-arvo. Luvut ovat arvioita, ja niihin tulee suhtautua suuntaa antavina.

YhteismetsäYlijäämä per
markkina-arvo
Ylijäämä
per MHE
Kauppojen lkm

(1 v / 5 v)
Lisätietoja
Aari yhteismetsä3,6 %3,6 %0 / 7Puusto 2021
Etelä-Suomen yhteismetsä1,7 %1,6 %0 / 5Puusto 2018
Hyöteikön yhteismetsä3,0 %3,0 %3 / 14Puusto 2020, avoin mvt
Haapaveden yhteismetsä1,8 %1,6 %2 / 8Puusto 2023
Itä-Suomen yhteismetsä1,5 %Puusto 2023
Kemijärven yhteismetsä2,7 %1,6 %2 / 6Puusto 2021
Kuusamon yhteismetsä2,7 %18 / 118
Kärsämäjärven yhteismetsä2,7 %0 / 7
Madesjärven yhteismetsä1,6 %Puusto 2019, avoin mvt
Mustialan yhteismetsä1,3 %0 / 3
Nälännön yhteismetsä1,3 %Puusto 2019
Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä0,3 %Puusto 2020, avoin mvt
Pohjanmaan yhteismetsä1,4 %Puusto 2024
Pohjois-Karjalan yhteismetsä1,4 %Puusto 2023
Sallan yhteismetsä2,5 %1,6 %1 / 23Puusto 2021, avoin mvt
Savotan yhteismetsä2,1 %Puusto 2023, avoin mvt
Someron yhteismetsä1,1 %1,6 %2 / 10Puusto 2019, avoin mvt
Sukevan yhteismetsä1,4 %Puusto 2021, avoin mvt
Sälevän yhteismetsä1,3 %Puusto 2021

”Ylijäämä per markkina-arvo” on keskiarvo vuosittaisen osakkaille jaetun verottoman ylijäämän suhteesta osuuden markkina-arvoon siten, että vähintään kahdelta samalta vuodelta on saatavilla sekä markkina-arvo että ylijäämätieto.

”Ylijäämä per MHE” on viime vuosina osakkaille keskimäärin jaetun verottoman ylijäämän suhde yhteismetsän markkinahintaennusteeseen, joka estimoi yhteismetsän markkina-arvoa metsäkiinteistömarkkinoilla (sisältää vain metsätaloudellisen arvon) ja perustuu yhteismetsän metsävarallisuuteen, muihin ominaisuuksiin, maantieteelliseen sijaintiin sekä toteutuneisiin metsäkiinteistökauppoihin. Tätä tunnuslukua varten tarvitaan käsitys yhteismetsän metsävarallisuudesta sekä vähintään kahdelta vuodelta ylijäämätieto.

”Kauppojen lkm (1v / 5v)” kertoo tiedossa olevien edustaviksi luokiteltujen osuuskauppojen lukumäärän viimeisen vuoden ja viiden vuoden ajalta. Kauppojen vähäinen määrä tai painottuminen usean vuoden taakse tuo epävarmuutta osuuden markkina-arvon määrittämiseen.

”Lisätietoja” sisältää mm. MHE:n määrittämisessä käytetyn metsävaratiedon tarkenteita. Esim. merkintä ”avoin mvt” tarkoittaa, että MHE on laskettu käyttäen julkista metsävaratietoa. Merkintä ”puusto 2021” tarkoittaa, että MHE:n laskennassa on käytetty vuoden 2021 puustotietoa, minkä jälkeen puu on kasvanut ja sitä on voitu hakata.

Yhteismetsä­osuuksien arvolaskuri

Käytä yhteismetsäosuuksien arvolaskuria apuna myynti-ilmoitusten jättämisessä.

Laskurin ohje:

  • Yhteismetsävalikko sisältää yhteismetsiä, joiden osuuksista on tällä hetkellä mielekästä kauppahintatietoa. Laskennassa käytetään viime aikojen keskimääräistä osuuden markkina-arvoa. Tarkastelujakso vaihtelee
   yhteismetsittäin.  
  • Desimaalimerkkinä laskurissa tulee käyttää pistettä, eli esim. 0.025.
  • Kun syötät hinnan tai osuusluvun, saat toisen niistä vastauksena omassa kentässään.
  • Huomioithan, että yhteismetsästä riippuen osuuluvut voidaan ilmoittaa kokonaislukuina tai desimaalilukuina (esim. 30 osuutta tai 0.0030 osuutta). Mikäli laskurin tulos ei vaikuta realistiselta, kokeile syöttää osuusluku eri muodossa.
  • Laskurin tulokset ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne ole hintasuosituksia.

Sivustolla esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sellaisenaan osto- tai myyntipäätösten perustaksi, eikä SSM vastaa tietojen perusteella mahdollisesti tehtyjen ratkaisujen taloudellisesta tai muusta kannattavuudesta tai järkevyydestä. Laskurin antamat tiedot osuuksien markkina-arvosta eivät kuvaa osuuksien oikeaa tai sopivaa hintatasoa, vaan ne ovat ainoastaan arvioita aiemmin toteutuneiden kauppahintojen keskiarvoista.