Myy metsätila hiljaisella myynnillä

Hiljainen myynti

Mikä on hiljainen myynti?

Metsätilan hiljainen myynti tarkoittaa käytäntöä, jossa metsätila on myynnissä ilman, että siitä tehdään laajaa julkista ilmoitusta tai mainontaa. Tämä voi tarkoittaa, että tilasta ei laiteta julkista ilmoitusta esimerkiksi sanomalehdessä, nettisivuilla tai muiden perinteisten myyntikanavien kautta. Myynti perustuu usein suosituksiin, suulliseen viestintään ja suoraan kontaktiin mahdollisten ostajien kanssa.

Hiljaisen myynnin syyt ja edut

Yksi syy hiljaiseen myyntiin on halu välttää laajaa julkisuutta. Esimerkiksi perikunta tai metsätilan omistaja voi haluta myydä tilan huomaamattomasti ilman, että laajempi yhteisö tai naapurit saavat tietää kaupasta etukäteen. Suomen Sijoitusmetsillä on kattava tieto metsätilan ostajista. 

Hiljainen myynti voi myös tarjota mahdollisuuden neuvotella ostajien kanssa joustavammin ja yksityiskohtaisemmin ilman ulkopuolisten paineita. Kun tila ei ole avoimesti markkinoilla, myyjällä ja ostajalla voi olla enemmän aikaa ja tilaa keskusteluille, ja kauppahinta sekä muut ehdot voidaan sopia rauhassa molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Haasteet hiljaisessa myynnissä

Toisaalta metsätilan hiljainen myynti voi myös rajoittaa ostajakuntaa ja näin ollen mahdollisesti saada aikaan pienemmän kauppahinnan. Koska tilasta ei tehdä julkista ilmoitusta, moni potentiaalinen ostaja ei välttämättä edes tiedä sen olevan myynnissä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että metsätilan omistaja punnitsee hyödyt ja haitat tarkkaan ennen päätöstä hiljaisesta myynnistä.