Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Suomen Sijoitusmetsät on ollut vuodesta 2013 lähtien metsäomaisuuden hankinnan, hallinnan ja arvonmäärityksen johtava asiantuntija Suomessa. Seuraamme ja analysoimme päivittäin Suomen metsäkiinteistömarkkinan, julkaisemme markkinan suunnasta kertovaa metsäkiinteistömarkkinaindeksiä sekä kerromme mm. metsäkiinteistöjen hinnan kehityksestä ja käänteistä raporttien ja tiedotteiden muodossa. Yksityisasiakkaiden käyttöön tarjoamme asiantuntemuksemme Metsäluotsi-palvelun kautta.

Metsäkiinteistön arvo määräytyy metsäkiinteistömarkkinoilla. Suomen Sijoitusmetsät tuntee Suomen metsäkiinteistömarkkinan toiminnan ja siellä tapahtuvat omistajanvaihdokset läpikotaisin. Olemme luotettavimman arvonmääritysmenetelmän, kauppa-arvomenetelmän, asiantuntijoita ja edelläkävijöitä. Hallitsemme myös muut arvonmääritysmenetelmät ja tunnemme niiden hyvät ja huonot puolet. Tiedämme kokemuksesta, miten metsätaloutta harjoitetaan kestävästi ja kannattavasti.

Yksi Suomen Sijoitusmetsien palveluista on metsätilojen hankkiminen asiakkailleen ostotoimeksiantojen pohjalta. Emme siis osta metsää itsellemme vaan hankimme metsätiloja metsäsijoittamisesta kiinnostuneille asiakkaillemme toimeksiannosta.

Metsä on merkittävä omaisuuserä. Metsään liittyviä päätöksiä ei kannata tehdä hätiköiden ja vajavaisten tietojen perusteella. Käytännön metsätalouden, metsän arvon ja metsänomistajan vaihtoehdot tuntevan asiantuntijan käyttäminen tuo turvaa isoihin, metsään liittyviin päätöksiin. Asiantuntijan palveluiden hyödyntäminen voi tuoda erittäin merkittävät säästöt ja tuoton metsänomistajalle, oli sitten kyseessä vaikkapa metsätilan myynti, hankkiminen, yhteismetsään liittäminen tai sukupolvenvaihdos.

Meillä on hallussamme dataan perustuva ylivoimainen markkinatuntemus. Tällä hetkellä tietokannassamme on yli 15 000 metsäkiinteistökaupan yksityiskohtaiset tiedot. Suomen Sijoitusmetsät julkaisee metsäkiinteistömarkkinan tilaa ja ilmiöitä luotaavia analyysejä. Tuotamme metsäkiinteistömarkkinasta tietoa. Tiedon pohjalla on päivittäin kerättävä markkinadata, jonka muunnamme ajankohtaiseksi informaatioksi.

Seuraamme myyntiin tulevia metsäkiinteistöjä yli 30:stä julkisen myynnin kanavasta. Toteutuneiden metsäkiinteistökauppojen kauppahinnat haemme Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kauppahintarekisteristä.

Metsäluotsi-palvelut metsänomistajalle

Metsäluotsi on metsäkiinteistömarkkinan ja käytännön metsätalouden asiantuntija. Osaamme auttaa Sinua metsätilasta luopumiseen, metsätilan omistuksen jatkamiseen tai sukupolvenvaihdokseen liittyvissä ratkaisuissa.

Tunnemme eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet ja pyrimme tuomaan turvaa päätöksentekosi tueksi. Autamme sinua ymmärtämän mahdolliset vaihtoehtosi, rajaamaan pois epätoivottavat ja yhteismitallistamaan vaihtoehdot metsäkiinteistön arvon ja markkinahinnan kautta.
Kannattaako tila myydä naapurille? Jaksanko ja osaanko hoitaa tilaani sen vaatimalla tavalla? Voisinko liittää tilani yhteismetsään?

Jos metsäomaisuuden tulevaisuus huolettaa ja Sinulla on siihen liittyen avoimia kysymyksiä, olemme apunasi. Suomen Sijoitusmetsät palvelee kaikissa metsäomaisuutta askarruttavissa kysymyksissä ja tuo niihin helposti ymmärrettäviä ratkaisuehdotuksia.
Se, mitä metsäomaisuudellasi haluat tehdä, on pitkälti kiinni siitä, millaisia ovat Sinun ja perillistesi tavoitteet. Perinteinen metsätalouden harjoittaminen on pitkäjänteistä ja sitouttavaa toimintaa, vaikka palveluita voikin ostaa myös ulkopuolisilta toimijoilta.

Yhteismetsässä päätösvaltasi metsäomaisuuden hoidosta pienenee, mutta huoli metsänhoidollisien tarpeiden hoidosta pienenee. Mikäli et koe metsäomaisuutta Sinulle sopivaksi, on yhtenä vaihtoehtona joko tilan myynti ulkopuoliselle tai sukupolvenvaihdos.

Soita Suomen Sijoitusmetsille. Metsäluotsi-palvelumme on oikea valinta juuri tällaisiin tilanteisiin. Metsäluotsi auttaa mieltäsi askarruttavissa asioissa ja kerromme Sinulle sopivat vaihtoehdot. Kun päätös on tehty, autamme halutessasi myös toteuttamaan sen. Suurten päätösten tekeminen on turvallisinta, kun vaihtoehdot ja faktat on tiedossa. Olemme neuvonantajasi kaikissa metsään liittyvissä asioissa.

Helpoin tapa metsätilan myynnille on soitto Suomen Sijoitusmetsille. Metsäluotsi-palvelumme osaa auttaa ja ohjaa Sinut tarvittaessa Omalla Maalla LKV-palveluumme, joka on metsätilojen myynnin asiantuntija. Teemme maastoinventoinnin, laadimme markkinointimateriaalin, kartoitamme potentiaaliset ostajaehdokkaat ja hoidamme kaikki kauppaan liittyvät järjestelyt puolestasi. Meillä metsätilan myynti on tehty mahdollisimman turvalliseksi ja vaivattomaksi.
Metsätalouden harjoittamisen jatkamiselle on myös vaihtoehtoja. Näitä vaihtoehtoja ovat yhteismetsään liittäminen, sukupolvenvaihdos ja myynti ulkopuoliselle. Suomen Sijoitusmetsät tuntee vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, on tukenasi päätöksenteossa ja päätöksen toteuttamisessa.

Yhteismetsään liittyessäsi ulkoistat metsänhoidon yhteismetsälle ja päätöksentekovaltasi omaisuuden hoidosta rajoittuu. Sukupolvenvaihdoksessa varmistat, että tila säilyy suvun omistuksessa.

Myydessäsi tilan ulkopuoliselle varmistut siitä, että tila on jatkossa sellaisen omistajan käsissä, jota metsä kiinnostaa. Tunnemme metsätilojen ostajakunnan ja laajan verkostomme ansiosta myös hiljainen myynti kauttamme on varteenotettava vaihtoehto.
Tunnemme metsäkiinteistömarkkinan ja sen ostajakunnan. Omalla Maalla LKV osaa määritellä tarkasti tilasi markkina-arvon ja sitä kautta parhaan mahdollisen hinnan. Markkinoimme tilaa eri kanavissa ja tuotamme laadukkaan myyntimateriaalin välitysprosessia varten.

Tunnemme tilojen ostajat ja heidän tietotarpeensa. Kontaktoimme heitä aktiivisesti. Hoidamme kaupantekotilaisuuden ja osaamme neuvoa niin ostajaa kuin myyjääkin prosessin eri vaiheissa. Omalla Maalla LKV on metsätilamyynnin luotettava kumppani, joka tuo turvaa kaupankäyntiin.

Yhteismetsä

Yhteismetsään pääsee mukaan liittämällä siihen alueita tai ostamalla myynnissä olevia yhteismetsän osuuksia. Alueliitoksessa liittyjä luovuttaa metsäalueensa hallinnoinnin yhteismetsälle ja saa vastineeksi yhteismetsän osuuksia liitetyn alueen ja yhteismetsän arvojen suhteessa.

Yhteismetsän osuuksia voi myös ostaa. Osuuksia ostamalla ei tarvita omaa aluetta, sillä ostettavat osuudet tulevat alun perin joltakulta muulta alueitaan liittäneeltä. Osuuksia on myynnissä vaihtelevasti.

Suomen Sijoitusmetsien verkkosivuilla toimii maan ainoa pelkästään yhteismetsäosuuksiin keskittyvä markkinapaikka, jota selaamalla voi löytää itselleen sopivan yhteismetsäosuuden. Helpointa osuuden ostaminen on kuitenkin Suomen Sijoitusmetsien avulla – me hankimme Sinulle yhteismetsäosuuden! Ota yhteyttä! 
Vaikka yhteismetsiä on lukumääräisesti paljon, vain osa niistä on laajenevia ja avoimia alueliitoksille. Lisäksi suurin osa yhteismetsistä on paikallisia, jolloin niihin on käytännössä mahdollista liittää alueita vain kyseisen yhteismetsän lähiseudulta, mikäli yhteismetsä on avoin laajentumiselle.

Myynnissä olevia osuuksia voi ostaa mistä tahansa yhteismetsästä, sillä osuus on osakkaan omaisuutta, ei yhteismetsän omaisuutta, ja osakas voi myydä vapaasti osuutensa. Huomionarvoista on, että monilla yhteismetsillä on käytössä etuosto-oikeus, jonka myötä ne voivat tulla ostajan sijaan osuuden saajaksi osuuskaupan solmimisen jälkeen.
Turvallisin valinta vaivattomaan ja tuottavaan yhteismetsään liittymiseen on alueliitos Metsänhaltijan Yhteismetsään, johon voit liittää metsäalueita koko valtakunnasta.

Metsänhaltijan Yhteismetsä tarjoaa osakkailleen uudella tavalla ajateltua yhteismetsämuotoista metsänomistusta, josta kaikki hankala on karsittu pois, ja jäljelle on jäänyt vaivaton, tuottava ja kestävä kokonaisratkaisu oman metsänomistuksen järjestämiseksi.

Metsänhaltijan Yhteismetsä antaa metsäalueestasi liittymistarjouksen, jonka hyväksymisen jälkeen me huolehdimme kaikesta muusta. Meiltä saamasi tarjous perustuu metsän markkinahinnalle eli sille hinnalle, jonka voisit perustellusti olettaa saavasi aluetta julkisesti myydessäsi. Samaa arvonmääritystapaa sovelletaan myös osuuksien arvostuksessa, joten pysyt helposti selvillä osuuksiesi arvon kehityksestä. Samaten jos osakkaana haluat luopua osuuksistasi, tiedät kaiken aikaa, millaista hintaa voit osuuksien myynnistä odottaa. Lue lisää Metsänhaltijan Yhteismetsästä
Myytävänä olevia osuuksia voi ostaa mistä tahansa yhteismetsästä, mutta suurimmasta osasta yhteismetsiä on osuuksia tarjolla vain satunnaisesti tai ei koskaan. Vain pienehkön osan yhteismetsiä osuuksilla käydään aktiivista julkista kauppaa.

Lisäksi perustellun päätöksen tekeminen osuusmarkkinoilla voi olla hankalaa, jos tietoa on saatavilla niukalti. Suomen Sijoitusmetsät auttaa mielellään löytämään sopivan yhteismetsän osuuden juuri Sinulle! Ota yhteyttä!
Metsänhaltijan Yhteismetsä on valtakunnallisesti toimiva, laajeneva yhteismetsämuotoinen mahdollisuus nykyisille ja tuleville metsänomistajille järjestää oma metsänomistus vaivattomasti, tuottavasti ja ympäristöviisaasti. Yhteismetsän päivittäisestä toiminnasta, mm. metsänhoidosta, huolehtii Suomen Sijoitusmetsät. Ylintä päätösvaltaa yhteismetsässä käyttää osakaskunnan kokous.

Metsänhaltijan Yhteismetsän kantavia arvoja ovat mm. turvallinen ja vaivaton osakkuus, tuottava ja ympäristöviisas metsänhoito, läpinäkyvä ja yhdenvertainen arvonmääritys sekä tehokas ja ammattimainen hallinnointi. Metsänhaltijan Yhteismetsä onkin kotimaista metsänomistamista fiksuimmillaan!

Lue lisää Metsänhaltijan Yhteismetsästä täältä, ja ota yhteyttä! Mukaan pääsee myös ilman olemassa olevaa metsäaluetta.
Yhteismetsäosuus on kiinteää metsäomaisuutta ja sellaisena siis merkittävä omaisuuserä. Yhteismetsäosuuden arvo määräytyy lähtökohtaisesti markkinoilla, mutta läheskään aina ei ole selvää, mitä osuudesta kannattaisi maksaa tai mitä siitä voi odottaa saavansa. Suomen Sijoitusmetsät auttaa Sinua selvittämään oman yhteismetsäosuutesi arvon. Sovellamme arvonmäärityksessä useita erilaisia menetelmiä, jotta osuuden arvoa voidaan lähestyä monesta näkökulmasta.

Yhteismetsäosuuden arvo kannattaakin selvittää ammattilaisen kanssa ennen suurten päätösten tekemistä. Ota yhteyttä! 
Yksinkertaistettuna yhteismetsäosuudesta pääsee eroon myymällä sen halukkaalle ostajalle. Järkevintä ja turvallisinta on kääntyä ammattilaisen puoleen. Me autamme sinua myymään yhteismetsäosuutesi oikeaan hintaan ja huolehdimme kaikista kaupan muodollisuuksista välitystoimeksiannolla. Saamme osuudellesi laajan näkyvyyden sekä julkisesti että laajassa yhteistyöverkostossamme.

Vähimmillään osuuden myyntihaluista kannattaa ilmoittaa Sijoitusmetsien verkkosivuilla sijaitsevalla yhteismetsäosuuksien kauppapaikalla, joka on erityisesti yhteismetsäosuuksien myyntiin ja ostamiseen keskittynyt kanava.

Sivuillamme saat myös tietoa yhteismetsistä ja osuuksien arvostuksesta. Ilmoittaminen kauppapaikalla on maksutonta ja sitoumuksetonta, tarvittaessa voimme myös auttaa Sinua kaupan muodollisuuksien kanssa.

Ota meihin yhteyttä, autamme sinua myymään osuutesi!
Yhteismetsäosuuden tuotto vaihtelee niin yhteismetsittäin kuin laskutavoittain suuresti. Tuotto mitataan suhteessa sitoutuneeseen pääomaan, tässä tapauksessa yhteismetsäosuuden rahalliseen arvoon, joten tuoton suuruus riippuu siitä, kuinka arvokkaaksi yhteismetsäosuus määritetään – eli ostajan näkökulmasta siitä, kuinka paljon siitä tulee maksaneeksi.

Tuotto jakaantuu yhteismetsän tulokseen ja yhteismetsän arvonnousuun. Osakkaalle tuotto näkyy parhaiten yhteismetsän jakaman, osakkaalle verottoman ylijäämän muodossa. Verotonta ylijäämää jaetaan yhteismetsästä riippuen yleensä 0–4 % osuuden markkinoilla toteutuvasta hinnasta, tavallisimmin 1,0–2,5 %.

Yhteismetsän arvonnousu muodostuu mm. puuston kasvusta ja puun ja metsämaan markkinahintatason noususta. Lue lisää yhteismetsän tuotosta täältä.