Palvelut

Yhteismetsään liittäminen

Mikäli oman metsätilan omistaminen ja hoito tuntuu liian työläältä vaihtoehdolta, omasta metsätilasta luopujalle kiinnostava vaihtoehto on myös metsätilan liittäminen yhteismetsään. 

Yhteismetsällä on metsänomistamisen muotona useita keskeisiä etuja verrattuna suoraan metsänomistukseen.

   • Yhteismetsän verokanta on metsätalouden (pääoma-) verotusta alhaisempi. 
   • Käytetty metsävähennys ei tuloudu yhteismetsään liitettäessä. 
   • Yhteismetsä hallinnoi yleensä suuria alueita, jolloin sillä on puunmyynnissä tavallisesti skaalaetu, sillä isommat leimikot ovat puunostajille houkuttelevia ja johtavat korkeampaan puun hintaan. 
   • Yhteismetsissä metsiä hoitaa keskitetysti hoitokunta, jolla yleensä on alalta kokemusta, eikä osakkaan tarvitse niin halutessaan osallistua toimintaan millään tavoin. Metsäomaisuuden hoidon voi ulkoistaa. 
   • Yhteismetsä voi myös tarjota osakkaille yhteisöllisyyttä ja virkistystoimintaa, kuten retkiä, metsästystä tai edullisia vuokramökkejä. 
   • Yhteismetsän osakkuus on riskienhallinnan keino metsänomistuksen hajauttamisen kautta. Yhteismetsässä osakkaat jakavat riskin ja tuoton, ja yksittäistä metsänomistajaa suurempana toimijana yhteismetsä on vakaa ja turvallinen.

Suomen Sijoitusmetsät tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan liittää metsätila yhteismetsään ilman kustannuksia.

>> Tutustu tarkemmin yhteismetsiin ja niiden mahdollisuuksiin