Palvelut

Myy metsää

Suomen Sijoitusmetsien tekemät toimenpiteet perustuvat aina ajantasaiseen markkina-arvon määritykseen. Teemme metsätilallesi markkinoiden kattavimman peruskartoituksen. Kartoitus antaa tukevan perustuksen, jonka varaan on turvallista rakentaa tulevat toimenpiteet ja suunnitelmat. Peruskartoitus perustuu metsäammattilaisen tekemään maastokäyntiin sekä kaukokartoitus- ja paikkatiedon hyödyntämiseen. Peruskartoitus sisältää: 

   1. Suomen Sijoitusmetsien metsäammattilaisen tekemän maastokäynnin.
   2. Metsätilan tuottopotentiaalin laskennan seuraavalle 15 v suunnittelujaksolle.
   3. Metsätilasi oikean markkina-arvon tällä hetkellä.
   4. Metsätilasi markkina-arvon 15 v päästä

Metsätilan koosta riippuva maksullinen peruskartoitus toimii luotettavana ja turvallisena pohjana metsätilan myymiselle. Peruskartoitus toimii myös verottajan hyväksymänä tila-arviona, jolla määritetään metsäkiinteistön käypä arvo omistajanvaihdostilanteissa. Mikäli kartoitusta seuraavaksi toimenpidevaihtoehdoksi valikoituu metsätilasta luopuminen julkisilla markkinoilla kiinteistövälityksemme kautta tai yhteismetsään liittäminen, hyvitämme peruskartoituksen hinnan palkkiostamme.