Palvelut

Metsätilan hankintapalvelu

Metsätilan ostaminen ostotoimeksiannolla

Metsätilan ostaminen oikealla hinnalla on ratkaisevaa metsäsijoittamisen kannattavuuden kannalta. Hyödynnämme arvonmääritysosaamistamme ostotoimeksiantojen yhteydessä ostajan eduksi löytääksemme juuri sinulle sopivan metsäpalstan sopivalla hinnalla.

Jättäessäsi meille ostotoimeksiannon

Parempi tuotto metsäsijoituksellesi

Tallennamme laskentajärjestelmäämme ajantasaisesti jokaisen julkisesti myyntiin tulevan yli 10 hehtaarin metsätilan. Analysoimme kutakin tilaa sijoituskohteena kehittämiemme tunnuslukujen perusteella. Asiakkaillemme esittämillemme tiloille voidaan lisäksi määrittää sisäinen korko, IRR. Laskennassa huomioidaan biologinen kasvu, arvokasvu, tulevaisuuden kassavirrat sekä metsäomaisuuden arvo laskentakauden lopussa. Sijoitusmetsien asiakkaat pyrkivät yleensä neljän prosentin nimelliseen tuottoon.

Analyysimme mukaan yli puolet sijoituksista johtaa keskimääräistä alhaisempaan tuottoon. Lisäksi huonoista tiloista on maksettu liikaa ja sijoittajat eivät ole tunnistaneet ylituottoa tarjoavia tiloja. Systemaattisella seurannalla ja analyysillä poimimme tarjonnasta asiakkaillemme parhaat kohteet.

Turvallinen metsäomaisuuden ostopäätös

Palvelumme luo lisäarvoa paitsi keskimääräistä parempana tuottona, myös turvallisen ostopäätöksen muodossa. Tunnuslukujen avulla voi seuloa tarjonnasta potentiaalisia ostokohteita, mutta lopulta sijoituksen kannattavuuden ratkaisee ostohinta. Suomen Sijoitusmetsät käyttää tilan kauppa-arvon eli todennäköisen markkinahinnan ennustamiseen toteutuneisiin kauppoihin perustuvaa tilastollista mallia. Markkinatuntemuksemme pohjalta voit olla varma, ettet maksa tilasta sen tuottokykyyn nähden liikaa.