Yritys

Suomen Sijoitusmetsät Oy 2013-2023:

Suomen suurin kasvoi tarkasta tiedosta

Tieto on valtaa, sanoi 400 vuotta sitten elänyt filosofi Francis Bacon. Suomen Sijoitusmetsien perustajat lisäsivät filosofin viisauteen vielä ihmisläheisen palvelun. Kymmenessä vuodessa yhtälöstä kasvoi alan suurin toimija Suomessa.

Tienraivaajan alkumetrit ovat harvoin helppoja. Eivät ne olleet sitä Suomen Sijoitusmetsillekään.

Ennen 2010-lukua markkinoilla ei ollut yrityksiä, joiden liikeidea oli palvella metsätilan hankkimisesta kiinnostuneita asiakkaita. Kun Mika Venho ja Mika Elomäki suunnittelivat tällaisen yrityksen perustamista ja metsäkiinteistömarkkinaa uudistavaa palvelukonseptia, ideaan uskoi vain harva ulkopuolinen.

Kun muut eivät ideaan uskoneet, piti itse uskoa sitäkin vahvemmin.

Hehtaarit ja kuutiot – sano se suomeksi!

Suomen Sijoitusmetsät halusi ravistella metsäsijoittamisen markkinoita. Hehtaareista ja kuutioista puhumisen sijaan yhtiö ryhtyi käyttämään metsätiloista samoja tunnuslukuja ja menetelmiä, jotka olivat tuttuja muualtakin talouselämästä.

Toimintansa alussa yhtiö käynnisti uudenlaisen metsäkiinteistömarkkinoiden seurantajärjestelmän, joka on sittemmin noussut maan kattavimmaksi. Sitten lanseerattiin metsäkiinteistöjen markkinahintaennuste sekä siihen pohjautuva, markkinoiden kehitystä kuvaava markkinahintaindeksi. Indeksin avulla asiakkaat saavat helposti omaksuttavaa tietoa metsätiloja koskevien päätöstensä tueksi.

Kymmenessä vuodessa yhtiö on saanut vankan jalansijan markkinoilla. Alkuajoista oleellisesti laajentuneet palvelut kattavat nyt kaikki metsänomistamisen eri vaiheet, ja yhtiön asiakkaita ovat niin maan suurimmat metsäsijoittajat kuin lukuisa joukko yksityishenkilöitä.

Kasvot esillä, kädet savessa, juuret syvällä Suomessa

Kasvaneesta liiketoiminnasta huolimatta yhtiön henki on säilynyt sen perustajien oppien mukaisesti käytännönläheisenä, avoimuutta ja luotettavuutta korostavana.

Toiminnan alussa yrittäjien omat kasvot olivat luottamuksen takuuna. Kymmenen vuotta myöhemmin yhtiön perustaja Mika Venho osallistuu edelleen kädet savessa käytännön työhön. Nyt hänellä on kuitenkin rinnallaan myös muita ammattilaisia, jotka vastaavat yhtiön palvelusta, omilla kasvoillaan.

Vuosikymmenen aikana Suomen Sijoitusmetsät on juurtunut tiukasti eri puolille yhteiskuntaa: Yhtiön toimintaa leimaa tiivis yhteistyö oppilaitosten ja uuden ammattilaissukupolven kanssa erityisesti yhtiön kotipaikkakunnalla, Euroopan metsäpääkaupunki Joensuussa. Työhön sitoutunut henkilökunta omistaa oman osuutensa yhtiöstä. Eri puolilla Suomea asuvista työntekijöistä suuri osa on itsekin metsänomistajia, mikä entisestään lisää kykyä ymmärtää metsäsijoittajan tai metsänomistajan arkea.