Yhteismetsät

Ilmoitustaulun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERÖITYMINEN

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n sivustollaan tuottama yhteismetsäosuuksien kauppapaikka ei vaadi rekisteröitymistä tai kirjautumista, mutta osto tai myyntiilmoituksen jättäjän sekä ilmoituksesta kiinnostuneen yhteystiedot tallennetaan. Suomen Sijoitusmetsät Oy kerää tässä tapauksessa asiakkaalta vain tarpeelliset henkilötiedot yhteydenpidon mahdollistamiseksi ja palvelun toteuttamiseksi.

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Asiakkaan tulee noudattaa
tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta yhteismetsäosuuksien kauppapaikkaa käyttäessään. Suomen
Sijoitusmetsät Oy ei koskaan pyydä eikä tallenna kuluttajasta pankkiyhteystietoja ja / tai luottokorttitietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Sijoitusmetsät Oy
Ytunnus: 25463781
Www: https://www.sijoitusmetsat.fi/
Osoite: Nurmeksentie 14, LT 1, 80100 Joensuu

REKISTERIASIOITA HOITAA

Palvelupäällikkö Teemu Silmu
Osoite: Nurmeksentie 14, LT 1, 80100 Joensuu
Puhelin: 010 573 0210
Sähköposti: teemu.silmu@sijoitusmetsat.fi

REKISTERIEN NIMET

Yhteismetsäosuuksien ilmoitusrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Suomen Sijoitusmetsät Oy kerää henkilötietoja Yhteismetsäosuuksien ilmoitusrekisteriin asiakassuhteen hoitamista varten edellä todetuin perustein. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperusteena on asiakkaan Suomen Sijoitusmetsät Oy:lle yrityksen verkkosivuston lomakkeen kautta jättämä taikka muutoin yritykselle toimittama ilmoitus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen antaminen on edellytys palvelun käyttöoikeuden
syntymiselle ja käyttöoikeudesta sopimiselle. Toisin sanoen et voi käyttää ilmoitustaulua, jos et luovuta henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös mahdollisia Suomen Sijoitusmetsät Oy:n taholta tehtäviä markkinointiyhteydenottoja varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus tai oikeutettu etu. Yhteismetsäosuuksien rekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Yhteismetsäosuuksien ilmoitusrekisteri: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ilmoitustiedot, ilmoituksen kohteena olevan yhteismetsäosuuden tiedot, palautetiedot, vapaavalintaisina (ei vaadita) yrityksen tai yhteisön nimi sekä Ytunnus.

HUOM! Suomen Sijoitusmetsät Oy ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan asiointitiedot Suomen Sijoitusmetsät Oy:n
tietojärjestelmissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

’Yhteismetsäosuuksien ilmoitusrekisterin tietoja ei luovuteta Suomen Sijoitusmetsät Oy:n
ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yhteismetsäosuuksien ilmoitusrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriä säilytetään
sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

ASIAKKAAN OIKEUDET: TARKASTUS, KORJAUS JA KIELTOOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Yhteismetsäosuuksien ilmoitusrekisterin ylläpitäjälle (ks. yhteystiedot edellä). Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös
henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Suomen Sijoitusmetsät Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä edellä todetulle rekisterin ylläpitäjälle.

EVÄSTEET

Verkkopalvelumme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa ja palveluissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internetselaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkopalvelusta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkopalvelussa asioimista
sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Huomaa, että tietyt verkkosivustomme toiminnot ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä. Verkkosivustoillamme ja palveluissamme
on toimintoja, jotka voivat esimerkiksi mahdollistaa sisällön jakamisen sosiaalisessa mediassa.

Tällaiset toiminnot ovat suoraan ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia, jotka voivat kerätä
sivustoilla käynteihin ja niiden palvelujen käyttöön liittyviä henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä ja sääntöjensä mukaisesti. Suomen Sijoitusmetsät Oy ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai tietosuojaa koskevista ehdoista.