Uusimmat artikkelit

Suomen Sijoitusmetsien Metsäsijoituskoulu, osa 4: Miten likvidi omaisuuserä metsä on?

Likviditeetillä tarkoitetaan sitä, kuinka helposti ja nopeasti varat voidaan muuttaa rahaksi markkinoilla menettämättä merkittävästi arvoa. Metsäomaisuus voidaan realisoida rahaksi suhteellisen nopeasti. Realisointi kestää metsäkiinteistön ominaisuuksista, hinnasta ja myyntitavasta riippuen yleisesti noin 30–120 päivää. Yleisimmin myynnissä kiinteää tarjousaikaa, jolloin keskimääräinen myyntiaika on 64 päivää laskettaessa kohteen myyntiin tulosta.

Metsäkiinteistön myyntiprosessin kesto

Ennen metsäkiinteistön myyntiin ryhtymistä on suoritettava myyntiä valmistelevia toimenpiteitä. Nämä toimet käsittävät metsäkiinteistön arvonmäärityksen, omistusrakenteen ja muiden olennaisten tietojen kartoituksen, jotka vievät tavallisesti 1–6 viikkoa. Itse myyntiaika vaihtelee tyypillisesti 2–12 viikon välillä, riippuen valitusta myyntitavasta. Lisäksi kauppakirjan ja muiden kauppaan tarvittavien asiakirjojen valmistelu ja kaupantekotilaisuuden järjestäminen vaativat arviolta 1–3 viikkoa valmisteluaikaa.

Minkälaiset metsätilat ovat likvidejä?

Ostajia kiinnostavat erityisesti yli kymmenen hehtaarin suuruiset, rehevät, hyvät korjuuolosuhteet omaavat ja hyvin hoidetut metsätilat. Myös metsätilan sijainti ja hinta vaikuttavat kiinnostavuuteen. Suurten kaupunkien ja taajamien lähellä myös pienille metsätiloille on kysyntää etenkin eteläisessä Suomessa. Myös oikea hinnoittelu vaikuttaa olennaisesti metsätilan myytävyyteen. Kun metsäkiinteistö on hinnoiteltu oikein, se vastaa markkinoiden odotuksia ja kysyntää, mikä vetää puoleensa ostajia ja nopeuttaa kaupankäyntiä.

Metsätilojen kohdalla hinnan ja myyntiajan suhde on samankaltainen kuin asuntomarkkinoilla: hinnan laskeminen tyypillisesti nopeuttaa myyntiaikaa. Metsien kohdalla tosin on muistettava, että yleensä kohteet myydään kiinteillä tarjoustenjättöajoilla ja suljetuin tarjouksin. Kiinteillä hintapyynnöillä, joista lähdetään tinkimään alaspäin, on kohteista myynnissä vain murto-osa. Voi toki olla, että tarjouksenjättöaikoja joudutaan jatkamaan, jos kohde on ensin väärin hinnoiteltu, eivätkä potentiaaliset ostajat ole sen vuoksi edes lähteneet tutustumaan tilaan saati tehneet tarjouksia.

Välittäjän käyttö metsäkiinteistön myynnissä

Metsäkiinteistönvälittäjä tuo varmuutta ja sujuvuutta myyntiprosessiin. Välittäjä tekee metsätilan arvonmäärityksen, tarvittavat selvitykset, asiakirjat, neuvottelut sekä markkinoi metsäkiinteistöä. Nämä edellä mainitut asiat vievät usein enemmän aikaa verrattuna suoraan myyntiin, mutta se takaa useimmissa tapauksissa paremman hinnan metsätilasta ja kauppojen sujuvuuden sekä myyjän, että ostajan kannalta. Eikä kannata unohtaa, että vain julkisesti myyden voit olla varma, että olet saanut metsistäsi markkinahinnan.

Omatoiminen julkinen myynti

Metsätilan omatoiminen julkinen myynti edellyttää samoja toimenpiteitä kuin välittäjän avulla myytäessä, mihin harvalla on aikaa tai ammattitaitoa. Useimmiten omatoiminen myynti on tehottomampaa kuin välittäjää käytettäessä: myyntiprosessi kestää yleensä kauemmin ja hintataso jää keskimäärin markkinahintaa matalammaksi.

Suora myynti

Metsätilaa voi tarjota myös suoraan ammattimaisille metsänostajille, jolloin myyntiprosessi voi olla lyhyempi verrattuna julkiseen myyntiin. Aiemmin instituutioiden ostaessa kaksi kolmesta julkisesti myytävästä suuremmasta kiinteistöstä suora myynti oli huomattavasti nykyistä helpompaa, kun varteenotettavat ostajatahot olivat laskettavissa yhden käden sormilla. Nykyisessä markkinassa metsänomistajan on vaikeampi selvittää monilukuisempaa potentiaalista ostajakuntaa.