Uusimmat artikkelit

Asiakaskokemus: Suomen Sijoitusmetsien avulla aloittelijakin voi menestyä metsäsijoittajana

Kotimaiseen metsään sijoittaminen kiinnostaa yhä useampia. Kokemattomalle ajatus voi olla yhä aikaa sekä houkutteleva että pelottava.

Metsäsijoittaminen on helpompaa kuin moni kuvittelee

Uuden metsäsijoittajan kynnys ensimmäiseen sijoitukseen voi olla korkea. Tyypillistä aiheesta kiinnostuneille on, että luontoarvot ovat lähellä sydäntä, mutta kokemus metsämarkkinoista puuttuu. Suomen Sijoitusmetsät Oy tarjoaa pitkän aikavälin tukea ja neuvontaa metsän omistamiseen sen kaikissa vaiheissa.

Pääkaupunkiseudulla asuva Maria Virtanen kertoo miettineensä suomalaiseen metsään sijoittamista jo pitkään hyvänä tapana hajauttaa omaisuuden hallintaa. Lopullinen sysäys oli perintönä saatu yhteismetsä. Sen yhteydessä metsän hankkiminen myös suoraan omaan omistukseen oli luonteva jatkumo.

 “Metsä tuntui hyvältä kohteelta sijoittaa, mutta ongelmaksi koitui oma osaamattomuus alaa kohtaan sekä ajan puute todelliseen perehtymiseen”, Virtanen kuvailee.

Hän päätyi etsimään internetistä mahdollisuuksia metsän hankintaan. Suomen Sijoitusmetsien kautta hän löysi palvelun, joka sisältää asiantuntijoiden tekemän metsänhoitosuunnitelman ja hakkuiden sekä hoitotoimenpiteiden organisoinnin.

Kilpailutustilanteessa asiantuntija-apu on korvaamaton

Virtanen kertoo hankkineensa metsää kahdesti viimeisen viiden vuoden aikana Suomen Sijoitusmetsien kautta. Molemmilla kerroilla hän on ollut tyytyväinen kauppojen sujuvuuteen ja taustatietoihin, joita hänelle on toimitettu.

 “Sijoitusmetsien kautta puukaupan kilpailutus ja käytännön asiat hoituivat hyvin. Tämä palvelukokonaisuus on ollut juuri sitä, mitä lähdin etsimään”, Virtanen sanoo.

Suomen Sijoitusmetsät takaa, ettei asiakas päädy maksamaan tilasta sen tuottokykyyn nähden liikaa. Palvelu luo lisäarvoa paitsi keskimääräistä parempana tuottona myös turvallisen ostopäätöksen muodossa. Laajan taustadatan ansiosta voidaan seuloa potentiaalisia ostokohteita. Lopulta sijoituksen kannattavuuden ratkaisee ostohinta, ja tässäkin asiantuntija voi tarjoa tuntuvaa, datapohjaista tukea sijoittajalle.

“Suomen Sijoitusmetsien palvelua on helppo suositella kaltaisilleni sijoittajille. Sukupolvien vaihtuessa yhä useampi suomalainen perii metsää mutta aina ei ole aikaa tai osaamista hoitaa sitä itse.”

Yksityisyyden suojaamiseksi referenssiasiakkaan nimi on hänen omasta toiveestaan muutettu. Käsittelemme kaikkia asiakastietoja tarkalla luottamuksella.