Uusimmat artikkelit

Tuore selvitys 1995–2022: Inflaatiokorjatut metsätilojen hinnat nousseet peräti 160 prosenttia

Metsäkiinteistöihin sijoittaminen on vahva valinta inflaatiota vastaan.

Tarkkaa tietoa metsäkiinteistöjen hintakehityksestä

Metsäkiinteistöjen jatkuva ja nopea hintojen nousu 2000-luvulla on ollut erinomainen suoja inflaatiota vastaan, osoittaa Suomen Sijoitusmetsien tuore selvitys. Myös puun hinta on noussut inflaatiota nopeammin. Kuitupuun hinta on noussut inflaatiota nopeammin vasta viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa siinä, millaisen suojan metsäkiinteistösijoittaminen antaa inflaatiota vastaan, mutta selvitys vuosien 1995-2022 sijoituksista puhuu selvää kieltä.

”Metsämaan hintakehitys nousi vakaasti vuoteen 2019 asti, jonka jälkeen keskimääräisten hehtaarihintojen kasvu kiihtyi selkeästi. Vuodesta 1995 metsämaan hinta on noussut yhteensä 215 prosenttia eli keskimäärin 4,3 prosenttia vuodessa”, Suomen Sijoitusmetsät Oy:n metsätietopäällikkö Eero Viitanen kertoo.

Metsäkiinteistöjen hintatason nousu on ollut erityisen voimakasta viime vuosina

Kun hintojen kehityksestä poistetaan inflaation vaikutus, metsäkiinteistöjen hehtaarihinnat ovat nousseet vuosina 1995-2022 reaalisesti 160 prosenttia. Tämä vastaa keskimäärin 2,7 prosentin vuosikasvua.

Metsäkiinteistöjen hintataso nousi erityisesti tarkastelujakson lopussa. Viimeisin reaalinen vuosimuutos vuodesta 2021 vuoteen 2022 oli 6,8 prosenttia.

Tuoreessa Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa Viitanen kertoo, mitkä tekijät vaikuttavat tämän hetkiseen Suomen Sijoitusmetsien laatimaan metsämarkkinan markkinahintaindeksiin vuodelle 2023. Tällä hetkellä indeksi näyttää seitsemän prosentin hinnannousua vuositasolla.

Maanmittauslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan tukki piti pintansa kuitua paremmin

Nimellisesti kantohintataso nousi tarkastelujaksolla 68 prosenttia eli keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa. Inflaatiokorjattuna hintataso nousi 12 prosenttia eli 0,3 prosenttia vuodessa. Inflaation kiihdyttyä vuoden 2022 kantohintojen kehitys oli jo 2,4 prosenttia negatiivista.

Eroja puutavaralajien välillä löytyy, kun keskimääräisen kantohintakehityksen jakaa tukki- ja kuitupuun kesken.

Tukkipuun hintakehitys oli selvästi parempaa. Tukin hinta nousi nimellisesti 87 prosenttia eli 2,3 prosenttia vuodessa. Tukin hintakehitys oli koko jaksolla myös reaalisesti positiivista, kun taas yhdistetty mänty-, kuusi- ja koivukuitupuun hintakehitys oli inflaatiota nopeampaa vain viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Selvityksessä verrattiin myös puun hintakehitystä ja inflaatiota.

Raakapuun hintaa kuvaavat kantohinnat vaihtelivat vuosittain metsäkiinteistöjen hintoja enemmän, mutta kokonaisuutena kantohintojen kehitys nousi tarkastelujaksolla melko tasaisesti kuluttajahintaindeksin tahdissa.

Metsäkiinteistömarkkina kiihtyy kesää kohti

Vuoden ensimmäinen neljännes on perinteisesti hiljaisinta aikaa metsäkiinteistömarkkinoilla. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa tiloja tuli myyntiin eniten maaliskuussa. Vuosineljänneksen aikana tiloja tuli myyntiin enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuosina 2021 tai 2022, mutta vähemmän kuin vuonna 2020.

Metsäkiinteistömarkkinoilla tunnelma on selvästi rauhallisempi kuin esimerkiksi asuntomarkkinoilla, jotka ovat kokeneet shokin niin kysynnän kuin hintatasonkin osalta.

”Metsäkiinteistömarkkina on päässyt paljon helpommalla. Alkukesä on metsätilamarkkinoilla perinteisesti vilkasta aikaa. Nyt olemme odotamme mielenkiinnolla, miten kauppa alkaa käymään ja millä hinnalla”, Viitanen kertoo.