Uusimmat artikkelit

Suomen Sijoitusmetsien Metsäsijoituskoulu, osa 7: Kuinka paljon metsä tuottaa hehtaaria kohden?

Metsän tuottoon vaikutta moni eri tekijä kuten metsän puuntuotantokyky, puusta maksettava hinta, valtion maksamat tuet puuntuotantoon sekä puuntuotannon kokonaiskustannukset. Yksinkertaistettuna näiden tekijöiden summa on metsätalouden tuotto, joka ei kuitenkaan huomioi sijoitettua pääomaa tai sitä hakataanko vuotuista arvon kasvua enemmän tai vähemmän.

Usean tekijän summa

Metsätalouden tulot perustuvat pitkälti puun kasvatukseen, johon eniten vaikuttavat tekijät ovat metsämaan määrä sekä puuston kasvunopeus. Puuston kasvuun vaikuttavat monet eri tekijät, kuten lämpö ja sadanta, maapohjan rehevyys ja vesitalous, metsänhoito ja puuston perintötekijät. Kasvussa on hyvä erottaa vielä puuston tilavuus kasvu ja runkojen järeytyminen.

Metsän tuottoon vaikuttaa myös valtion myöntämät tuet, joita myönnetään esimerkiksi erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteiden perusparannuksiin ja luonnonhoitoon. Tukien tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Metsä vaatii hoitoa, joten puun tuotannosta syntyy kustannuksia. Kustannuksia syntyy muun muassa metsänviljelystä, metsänhoidosta, metsäteiden rakentamisista ja perusparannuksista, ojien kunnostuksista, hallinnoinnista ja luonnonhoitotoimenpiteistä.

Alla olevassa taulukossa on Luken vuoden 2023 metsätalouden tulot, valtion tuki, puuntuotannon kokonaiskustannukset sekä liiketulos. ​Tulokset ovat keskimääräisiä, joten on huomattava, että metsän liiketulos voi olla matalampi tai korkeampi.  Yleensä pienillä tiloilla, kun ei myydä vuosittain puuta, ei vuotuisten liiketulosten tarkastelu ole mielekästä. Taulukkoon saa lisää mielekkyyttä, kun lisätään liiketulokseen viereen maakunnan keskimääräinen markkinoilla maksettu hehtaarihinta.

Maakunta

Tulot €/ha

Valtion tuki €/ha

Puuntuotannon kokonaiskustannuk-set €/ha

Keskimääräinen myyntihinta €/ha (edustavat)

Liiketulos €/ha

Liiketulos, %

Uusimaa

236,1

2,3

23,5

6890,7

214,9

3,12 %

Varsinais-Suomi

220,2

2,7

23,2

7202,3

199,7

2,77 %

Satakunta

268,3

2,8

47,4

6349,8

223,7

3,52 %

Kanta-Häme

329,6

3,0

46,3

7219,5

286,3

3,97 %

Pirkanmaa

277,4

2,8

28,4

6441,6

251,8

3,91 %

Päijät-Häme

337,2

3,3

24,7

7156,5

315,8

4,41 %

Kymenlaakso

266,2

2,9

30,8

6042,3

238,3

3,94 %

Etelä-Karjala

287,4

3,1

23,4

5935,3

267,1

4,50 %

Etelä-Savo

260,7

3,1

25,9

6709,6

237,9

3,55 %

Pohjois-Savo

238,2

3,7

23,1

5836,3

218,8

3,75 %

Pohjois-Karjala

183,3

2,3

17,4

5951,3

168,2

2,83 %

Keski-Suomi

219,2

3,5

28,6

5846,8

194,1

3,32 %

Etelä-Pohjanmaa

158,4

3,6

20,5

4515,4

141,5

3,13 %

Pohjanmaa

169,7

3,1

20,2

3805,5

152,6

4,01 %

Keski-Pohjanmaa

138,3

3,0

18,2

3346,5

123,1

3,68 %

Pohjois-Pohjanmaa

101,5

3,7

15,9

2845,7

89,3

3,14 %

Kainuu

98,5

2,5

14,8

3008,3

86,2

2,87 %

Lappi

54,3

3,0

9,7

2133,5

47,6

2,23 %

Ahvenanmaa

110,0

3,1

31,7

n.a.

81,4

n.a.

Lähteet

Yksityismetsätalouden liiketulos, LUKEn tilastot