Uusimmat artikkelit

Tiedote: Metsätilojen markkinatilanne on mainettaan vakaampi

Pienten ja keskisuurten metsäkiinteistöjen kauppamäärissä ja -hinnoissa ei ole tapahtunut  dramaattisia muutoksia viime vuosina. Tämä selviää Suomen Sijoitusmetsät Oy:n tuoreimmasta metsäkiinteistömarkkinakatsauksesta.

Katsaus tarkasteli valtakunnallisesti tehtyjä metsäkiinteistökauppoja viimeisen 3,5 vuoden ajalta.

Suurin 1.1.2016 jälkeen tapahtunut muutos alalla on markkinoiden painopisteen valuminen Pohjois-Suomesta etelämmäs UPM Bonvestan tilatarjonnan loppumisen seurauksena.

Hehtaari- ja kuutiokohtaiset hinnat ovat nousseet tarkastelujaksolla tasaisesti. Ainoa selvä harppaus tilastossa löytyy suurimpien eli yli 500 000 euron kauppojen kokoluokassa. Kauppamäärissä suurin luokka edustaa kuitenkin vain 68 kauppaa yhteensä yli 4200 edustavasta metsätilakaupasta, joten pilviin nousseiden käyrien takaa paljastuu muutama yksittäinen, keskimääräistä puustoisempien ja kuutiohinnaltaan arvokkaampien metsätilojen kauppa.

Todellista metsätilojen markkinahintatasoa kuvaa parhaiten markkinahintaindeksi, joka ottaa huomioon tarjonnan alueelliset sekä ominaisuusluokkien muutokset. Se on noussut kahden vuoden tarkastelujaksolla 7,2 prosenttia.

Suuralueiden välillä markkinahintaindeksin muutos jakautuu siten, että Väli-Suomessa ja Etelä-Suomessa markkinahintaindeksi on loivassa nousussa, kun taas Pohjois-Suomessa on lähes tasaista. Lapissa kauppojen vähäinen määrä luo indeksiin kvartaalien välille suurta heiluntaa päättyen kuitenkin vuoden 2019 toisella kvartaalilla nousuun.

Suurten metsätilojen arvo on parantunut

Metsätilamarkkinoilla vallitsee nouseva markkinatilanne, jossa kauppahinnat ovat nousseet viimeisen parin vuoden ajan kaksi prosenttia markkinahintaennusteita korkeammiksi.

– Aiemmin suurten metsätilojen hinnoissa ajateltiin olevan paljousalennusta verrattuna ominaisuuksiltaan vastaaviin, pienempiin metsätiloihin. Vielä vuonna 2016 yli 400 000 maksaneiden metsätilojen hinnat alittivat keskimäärin niiden puuston arvon, Suomen Sijoitusmetsät Oy:n asiantuntija Mika Venho muistuttaa.

Nyt suuret metsätilat ovat suhteellisesti pieniä tiloja arvokkaampia kaikilla mittareilla, mihin ovat vaikuttaneet myös metsätilatarjonnan alueelliset muutokset. Suurten metsätilojen tarjonnan tyrehtyminen Pohjois-Suomessa sekä aiempaa vilkkaampi suurten ja erityisen arvokkaiden metsätilojen kauppa Etelä-Suomessa ovat heilauttaneet suuria tiloja koskevia tunnuslukuja valtakunnallisesti.

Kauppamääriltään runsaampien pienten ja keskisuurten metsätilojen markkinakehitys on ollut tasaisempaa.

Ammattiostajat tuovat vakautta markkinoille

Rahastojen ja sijoitusyhtiöiden kasvanut rooli markkinoilla on saanut osakseen kritiikkiä. Mika Venho näkee asiassa kuitenkin markkinoiden kannalta paljon positiivisia puolia.

– Sijoitusyhtiöillä on kyky huolehtia omaisuudestaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Yksityisten metsänomistajien voi olla pakko kuolettaa osa lainasta pikaisesti, mikä voi johtaa esimerkiksi keskenkasvuisen metsän hakkuisiin. Ammattiostajat lisäävät markkinoiden vakautta, Venho selventää.

Suomen Sijoitusmetsät Oy julkaisee metsäkiinteistömarkkinakatsauksen neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoja:

Suomen Sijoitusmetsät Oy

Mika Venho

hallituksen puheenjohtaja

MMM, MTI, LKV                                              

045 154 6385

mika.venho@sijoitusmetsat.fi