Suomen Sijoitusmetsät

Tietopaketit

Katsaukset

Menestyksekkään metsänomistuksen taustalla on usein toiminnan suunnitelmallisuus. Metsäsektorin kehityksestä laaditaan ennusteita, joihin myös metsänomistajan kannattaa tutustua. Ennusteiden tarjoamaa tietoa voi hyödyntää päätöksenteon tukena. Metsänomistajan kannalta mielenkiintoista on tarkastella esimerkiksi näkemyksiä kantohintojen tulevasta tasosta.

Luonnonvarakeskus julkaisee vuosittain laajan Metsäsektorin suhdannetiedotteen. Metsäsektorin suhdannetiedote 2022 käsittelee mm. puuvarojen käyttöä ja metsäteollisuustuotteiden markkinaa.

Metsäsektorin suhdannetiedote 2022

Luonnonvarakeskuksen vuosittainen Metsä sijoituskohteena -katsaus (23.3.2022, ennakko) kertoo puuntuotannon sijoitustuoton olleen 12 % hyvän kantohintatason ajamana.

Metsä sijoituskohteena 2021 (ennakko) 

Kahdesti vuodessa ilmestyvä PTT:n ennusteraportti tarjoaa laajan katsauksen metsäalan eri osa-alueiden lähikehitykseen. Tuorein metsäalan ennuste (5.4.2022) tarkastelee mm. metsäteollisuustuotteiden markkinan ja hakkuumäärien kehitystä:

PTT:n suhdannekatsaus

Myös MTK:lta löytyy runsaasti asiaa puumarkkinoista, mm. kuukausittainen puumarkkinakatsaus, joka tarkastelee metsäalaa puukaupan lisäksi muista ajankohtaisista näkökulmista ja tarjoaa siten metsänomistajille mielenkiintoista tietoa.

MTK:n puumarkkinatietoa

Lisäksi metsäsektorin tilastoja ja ennustetietoa löytyy tiivistettynä MTK:n kokoamasta visuaalisesta esityksestä (4/2020):

Tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä metsäsektorin suhdanne-ennusteita

Metsärahastojen osavuosikatsaukset ja arvonkehitys tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman metsäsijoittamiseen.

UB Metsän kvartaalikatsaus

FIM Metsän kvartaalikatsaus

OP-Metsänomistaja sivusto sekä kuukausikatsaus