Tietopaketit

Katsaukset

Menestyksekkään metsänomistuksen taustalla on usein toiminnan suunnitelmallisuus. Metsäsektorin kehityksestä laaditaan ennusteita, joihin myös metsänomistajan kannattaa tutustua. Ennusteiden tarjoamaa tietoa voi hyödyntää päätöksenteon tukena. Metsänomistajan kannalta mielenkiintoista on tarkastella esimerkiksi näkemyksiä kantohintojen tulevasta tasosta.

Luonnonvarakeskus julkaisee vuosittain laajan Metsäsektorin suhdannekatsauksen. Metsäsektorin suhdannekatsaus 2023-2024 (17.10.2023) käsittelee mm. maailmantilanteen vaikutusta metsäsektoriin ja metsäteollisuustuotteiden markkinaan.

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2023-2024

Luonnonvarakeskuksen Metsä sijoituskohteena -katsaus (ennakko, 7.3.2024) kertoo yksityismetsien puuntuotannon reaalisen sijoitustuoton nousseen selvästi viime vuonna edellisestä vuodesta.

Metsä sijoituskohteena 2023 (ennakko)

Kahdesti vuodessa ilmestyvä PTT:n ennusteraportti tarjoaa laajan katsauksen metsäalan eri osa-alueiden lähikehitykseen. Tuorein metsäalan ennuste (10.4.2024) tarkastelee mm. metsäteollisuustuotteiden markkinan ja hakkuumäärien kehitystä:

PTT:n suhdannekatsaus

Myös MTK:lta löytyy runsaasti asiaa puumarkkinoista, mm. kuukausittainen puumarkkinakatsaus, joka tarkastelee metsäalaa puukaupan lisäksi muista ajankohtaisista näkökulmista ja tarjoaa siten metsänomistajille mielenkiintoista tietoa.

MTK:n puumarkkinatietoa

Lisäksi metsäsektorin tilastoja ja ennustetietoa löytyy tiivistettynä MTK:n kokoamasta visuaalisesta esityksestä (4/2020):

Tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä metsäsektorin suhdanne-ennusteita

Metsärahastojen osavuosikatsaukset ja arvonkehitys tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman metsäsijoittamiseen.

UB Metsän kvartaalikatsaus

S-Pankki Metsän kvartaalikatsaus

OP-Metsänomistaja sivusto sekä kuukausikatsaus