Uusimmat artikkelit

Tasaikäistä metsätaloutta vai jatkuvaa kasvatusta?

Kannattava metsätalous

Metsätalouden harjoittaminen ja metsänhoito voi olla varsin monipuolista. Sijoittamisen kannalta tärkeintä on, että metsätalous on kannattavaa. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut uusi metsälaki mahdollistaa sekä tasaikäisen metsätalouden että jatkuvan kasvatuksen toteuttamisen. Asiantuntijan avulla on helppo valita näistä kannattavampi malli sinun metsämaallesi.

Tasaikäistä metsätaloutta?

Mikäli metsänhoidon suuntaviivaksi valitaan tasaikäinen metsätalous, metsiköiden puusto koostuu valtaosin samanikäisistä ja -kokoisista puista. Sopivina ajankohtina tehtävissä harvennuksissa parhaille puille annetaan lisää kasvutilaa poistamalla muun muassa huonokuntoisia puita. Kun puusto saavuttaa taloudellisesti järkevän koon, se voidaan uudistaa. Kestävän metsätalouden turvaamiseksi uuden puuston aikaansaamisesta huolehditaan esimerkiksi taimia istuttamalla.

Vai jatkuvaa kasvatusta?

Jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti hoidetussa metsässä on kaikenkokoisia puita, minkä vuoksi menetelmää kutsutaan myös eri-ikäiseksi metsätaloudeksi. Hakkuita toteutetaan siten, että metsiköstä poistetaan kookkaimmat ja huonokuntoisimmat puut. Hyville pienemmille puille jätetään tilaa kasvuun. Näin metsä uudistuu itsestään ja metsä säilyy jatkuvasti peitteisenä.

Kannattava metsätalous sinun metsässäsi

Kun kullekin kohteelle valitaan oikeat käsittelytavat, saadaan lopputulos, joka vastaa metsänomistajan tavoitteisiin ja turvaa metsätalouden kannattavuuden.