Uusimmat artikkelit

Metsäsijoittamisen tuotto ja riskit

Metsä on vakaa, turvallinen ja ennustettavissa oleva sijoituskohde, jonka tuotto muodostuu puuston kasvusta, puutavaralajisiirtymistä (hukkapuu – kuitupuu – tukkipuu) ja puunhintojen noususta. Sijoituksen tuotto on yhteydessä riskiin, sillä usein suurempi riski tarjoaa mahdollisuuden myös suurempiin tuottoihin. Metsäsijoittamisessa riskit ovat monelta osin ennakoitavissa ja hallittavissa.

Metsäsijoittamisen riskejä ovat

   • puunhintojen muutokset
   • verotuksen muutokset
   • inflaation vaikutukset ja lainakorkojen nouseminen
   • metsätuhot
   • väärien metsänhoidollisten päätösten tekeminen

Metsämaa on konkreettista varallisuutta, jonka kehitykseen voi itse hoitotoimin vaikuttaa. Metsämaan tuottojen turvaaminen ja riskien minimointi voi onnistua metsävarallisuudenhoitopalveluiden avulla.