Uusimmat artikkelit

Kannattavaa metsäsijoittamista

Kannattavassa sijoituksessa tulot ovat menoja suuremmat. Suurin osa metsän tuloista saadaan puuta myymällä ja vastaavasti metsänhoito ja puunkorjuu aiheuttavat kustannuksia. Metsänomistajan tavoitteista riippuu, miten suurta nettotulosta pidetään riittävänä.

Metsäsijoituksen kannattavuutta voidaan tarkastella useilla eri tavoilla. Maan arvoa on mahdollista vertailla eri käyttömuodoissa (esim. eri puulajien kasvatus) ja metsää voidaan tarkastella myös suhteessa muihin sijoituskohteisiin. Kokonaisuuden kannalta merkittävää on suhteellinen kannattavuus, joka kertoo metsään sitoutuneen pääoman tuoton. Suhteellinen kannattavuus mahdollistaa siten eri sijoituskohteiden vertailun ja käytettyjen panosten huomioimisen.

Metsäsijoituksen kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen laskeminen on olennainen osa menestyksekästä metsäsijoittamista, mutta se vaatii perehtymistä. Tehokkain keino parantaa metsän hyvyyttä sijoituskohteena on pyrkiä saamaan tila omistukseen mahdollisimman edullisesti siten, että myös metsän ominaisuudet huomioidaan. Tavoitteena on siis ostaa oikea tila oikealla hinnalla. Sopivan ostohinnan määrittelemiseksi pitää tietää metsän arvo, joten hyödynnä näppärää MetsänArvo-palvelua tai jätä meille ostotoimeksianto.

Metsän hyvyys sijoituskohteena määrittyy myös metsänomistajan aktiivisuuden kautta. Metsätalouden kannattavuuteen voi vaikuttaa tekemällä hoitotyöt ajallaan ja toimimalla suunnitelmallisesti. Metsävarallisuudenhoitopalveluiden avulla metsätalouden tulot ja menot saadaan järjestykseen ja sinä voit keskittyä metsänomistuksen parhaisiin puoliin!