Uusimmat artikkelit

Metsän arvo

Metsä tarjoaa monenlaisia hyötyjä, joten myös sen arvo on käsitteenä vaihteleva. Metsän arvo voidaan yhdistää luontoarvoihin tai puuntuotannolliseen arvoon, mutta useimmiten sillä tarkoitetaan markkinahintaa eli käypää arvoa. Käypä arvo merkitsee sitä hintaa, joka metsätilasta saataisiin myytäessä se vapailla markkinoilla.

Metsätilan käypään arvoon vaikuttavat mm.

   • puuston määrä ja ominaisuudet (esim. kehitysluokkajakauma)
   • lähiaikojen ja tulevaisuuden puunmyyntitulot
   • maapohjan arvo (esim. kasvupaikkojen rehevyys ja puuntuotoskyky)
   • kohteen erityisarvot (esim. rakennuspaikat ja mahdollisuudet maa-ainestenottoon)

Metsän arvon tunteminen on olennaista metsätilaa ostettaessa tai myytäessä. Markkinoilla olevien metsäkiinteistöjen järjestelmällinen seuraaminen ja erilaisten tunnuslukujen laskeminen kannattaa, mutta se vaatii asiantuntemusta ja aikaa. Mikäli olet ostamassa metsää, MetsänArvo-palvelun avulla tilojen vertaaminen toisiinsa on vaivatonta ja mielekästä. Mikäli olet puolestaan myyntiaikeissa, hyödynnä arvonmäärityspalvelua.