Yhteismetsät

Sijoituslaskuri

Laskurin ohje:

  • Yhteismetsävalikko sisältää yhteismetsiä, joiden osuuksista on tällä hetkellä mielekästä kauppahintatietoa. Laskennassa käytetään viime aikojen keskimääräistä osuuden markkina-arvoa. Tarkastelujakso vaihtelee
   yhteismetsittäin.  
  • Desimaalimerkkinä laskurissa tulee käyttää pistettä, eli esim. 0.025.
  • Kun syötät hinnan tai osuusluvun, saat toisen niistä vastauksena omassa kentässään.
  • Huomioithan, että yhteismetsästä riippuen osuuluvut voidaan ilmoittaa kokonaislukuina tai desimaalilukuina (esim. 30 osuutta tai 0.0030 osuutta). Mikäli laskurin tulos ei vaikuta realistiselta, kokeile syöttää osuusluku eri muodossa.
  • Laskurin tulokset ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne ole hintasuosituksia.

Tilastotietoa yhteismetsäosuuksista

Tälle sivulle tuotetaan ja päivitetään yhteismetsäosuuksiin liittyvää tilasto- ja muuta tietoa. Tarkoituksena on osoittaa, millaista tietoa yhteismetsistä ja niiden osuuksien markkinasta on saatavilla, ja millaisen tiedon valossa osuuksia voidaan arvioida. Aiemmin yhteismetsäosuuksien markkina on ollut tiedon vapaan saannin suhteen melko tehoton, minkä vuoksi ostopäätös on pitänyt perustaa lähinnä tiedon murusille. Tavoitteenamme on tehdä yhteismetsäosuuksien markkinasta läpinäkyvämpi ja saavutettavampi ja auttaa yhteismetsistä kiinnostuneita kohti perusteltuja päätöksiä.

Mikäli Sinua kiinnostaa yhteismetsän osakkuus, osuuden myyminen tai muu yhteismetsiin liittyvä asia, ota meihin yhteyttä!

KUUSAMON YHTEISMETSÄ: suurin ja vaihdetuin

Kuusamon yhteismetsän osuuksilla käydään selvästi eniten julkista kauppaa. Oheisessa tarkastelussa on esitetty Kuusamon yhteismetsän osuuden markkina-arvon kehitystä.

Kuusamon yhteismetsän osuuden markkina-arvo PDF

Kuva yllä: Kuusamon yhteismetsän yhdelle osuudelle laskettu kauppahinta edustaviksi määritetyissä puhtaissa osuuskaupoissa sekä jyvitetty arvo metsäkiinteistön kanssa myytyjen osuuksien kaupoissa. Puhtaiksi osuuskaupoiksi on laskettu myös sellaiset metsää sisältävät osuuskaupat, joissa yhteismetsäosuuden arvo ylittää 70 % kauppahinnasta – tällöin metsän osuus kauppahinnasta vähennetty markkinahintaennusteen mukaisena.

Ylijäämän suhde osuuden arvostukseen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteismetsien jakaman verottoman ylijäämän suhde osuudesta maksettuun hintaan (markkina-arvo) sekä arvioon yhteismetsän metsätaloudellisesta markkinahinnasta (MHE eli markkinahintaennuste). Luvut ovat arvioita, ja niihin tulee suhtautua suuntaa antavina.

YhteismetsäYlijäämä per
markkina-arvo
Ylijäämä
per MHE
Kauppojen lkm

(1v / 5v)
Lisätietoja
Aari yhteismetsä3,6 %3,6 %7 / 7Puusto 2021
Etelä-Suomen yhteismetsä1,7 %1,6 %0 / 6Puusto 2018
Hyöteikön yhteismetsä2,9 %3,0 %3 / 14Puusto 2020, avoin mvt
Inarin yhteismetsä1,6 %0 / 4
Itä-Suomen yhteismetsä1,5 %Puusto 2019
Jaalan yhteismetsä1,3 %1 / 6
Kemijärven yhteismetsä2,8 %0 / 23
Kuusamon yhteismetsä3,0 %27 / 86
Kärsämäjärven yhteismetsä2,7 %1,1 %1 / 6Puusto 2017
Lapin yhteismetsä2,6 %1 / 3
Madesjärven yhteismetsä1,6 %Puusto 2019, avoin mvt
Mustialan yhteismetsä1,3 %1 / 12
Nälännön yhteismetsä1,7 %Puusto 2019
Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä0,3 %Puusto 2020, avoin mvt
Pohjanmaan yhteismetsä1,2 %Puusto 2018
Sallan yhteismetsä3,9 %3 / 19
Someron yhteismetsä1,1 %1,6 %4 / 24Puusto 2019, avoin mvt
Sälevän yhteismetsä1,1 %Puusto 2021

”Ylijäämä per markkina-arvo” on keskiarvo vuosittaisen osakkaille jaetun verottoman ylijäämän suhteesta osuuden markkina-arvoon siten, että vähintään kahdelta samalta vuodelta on saatavilla sekä markkina-arvo että ylijäämätieto.

”Ylijäämä per MHE” on viime vuosina osakkaille keskimäärin jaetun verottoman ylijäämän suhde yhteismetsän markkinahintaennusteeseen, joka estimoi yhteismetsän markkina-arvoa metsäkiinteistömarkkinoilla (sisältää vain metsätaloudellisen arvon) ja perustuu yhteismetsän metsävarallisuuteen, muihin ominaisuuksiin, maantieteelliseen sijaintiin sekä toteutuneisiin metsäkiinteistökauppoihin. Tätä tunnuslukua varten tarvitaan käsitys yhteismetsän metsävarallisuudesta sekä vähintään kahdelta vuodelta ylijäämätieto.

”Kauppojen lkm (1v / 5v)” kertoo tiedossa olevien edustaviksi luokiteltujen osuuskauppojen lukumäärän viimeisen vuoden ja viiden vuoden ajalta. Kauppojen vähäinen määrä tai painottuminen usean vuoden taakse tuo epävarmuutta osuuden markkina-arvon määrittämiseen.

”Lisätietoja” sisältää mm. MHE:n määrittämisessä käytetyn metsävaratiedon tarkenteita.