Uusimmat artikkelit

Markkinakatsaus I/2022 – Ukraina ja inflaatio

Metsäkiinteistömarkkinan tilanne näyttää jatkuvan melko vakaana. Metsätilakauppojen määrässä tai markkinahintatasossa ei ole alkuvuonna koettu suuria mullistuksia, ja suurimmat muutostekijät näyttävätkin liittyvän metsäkiinteistömarkkinoiden ulkopuolisiin tekijöihin. Yleinen talouden epävarmuus heijastuu luonnollisesti myös metsätilojen kauppaan. Ukrainan sodalla ei tämänhetkisten tilastojen valossa näytä olevan mainittavaa vaikutusta markkinoihin, tosin tarkastelujakso on suhteellisen lyhyt metsäkiinteistön keskimääräisen myyntiajan ollessa kahden kuukauden luokkaa. Joka tapauksessa kiinteänä omaisuuslajina metsäkiinteistöt säilyttävät arvonsa hyvin osakemarkkinoiden suhdanteista huolimatta, ja myös lyhyen aikavälin näkymät teollisuuden puuntarpeesta ja odotetusta kantohintatasosta tuovat metsäsijoittamiseen positiivisia odotuksia lisääntyvän epävarmuuden vastapainoksi.

Markkinoiden aktiivisuus

Metsäkiinteistömarkkinan aktiivisuus on pysynyt vakaana jo melko pitkään, julkisesti myyntiintulleiden yli 10 metsämaahehtaarin kiinteistökauppojen lukumäärä on pysytellyt jo vuosia noin kahdentuhannen kaupan paikkeilla. Viimeisimmän 12 kuukauden aikana 1.4.2021-31.3.2022 on metsäkiinteistökauppoja tehty yhteensä 1 964 kappaletta. Perinteisesti alkuvuosi (tammi-maaliskuu) on ollut markkinoilla vuoden hiljaisinta aikaa, mitä se tänäkin vuonna oli. Julkisesti myyntiintulleita metsätiloja oli alkuvuodesta 372 kappaletta, mikä on 5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toisaalta myytyjen metsätilojen määrä, 408 kpl oli alkuvuonna hieman pienempi vuoteen 2021 verrattuna.

Nämä pienet muutokset myyntiintulleiden ja myytyjen tilojen lukumäärissä kuuluvat kuitenkin markkinan luonnollisen vaihtelun piiriin, eikä merkittävistä markkinavolyymin heilahduksista ole merkkejä. Myyntiintulleiden kiinteistöjen hieman kasvaneesta määrästä voi kuitenkin päätellä markkinan olevan vilkastumassa, ja yleensä kevään ja alkukesän sesonki onkin ollut yksi vuoden aktiivisimmista jaksoista metsäkiinteistömarkkinoilla.

Hintatason kehitys

Metsäkiinteistöjen hintataso on ollut huomattavassa, viime vuosina jopa kiihtyvässä nousussa. Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksiin perusteella laskettu hintatason vuosimuutos oli maaliskuun lopussa + 10,9 %, ja alkuvuoden muutos + 2,3 %. Vaikka hintatason muutos on näinkin nopeaa, on muutosvauhti jo hieman rauhoittunut viimevuoden ennätyslukemista, ja alkuvuoden muutos enteilee jo alle 10 % vuosimuutosta tälle vuodelle. Varsinkin alkuvuoden aikana ripeästi noussut inflaatio alkaa jo merkittävästi vaikuttamaan hintatason reaaliseen muutokseen, mikä on vuoden tarkastelujaksolla ”vain” + 5,0 %, mikä sekin on huomattava. Pelkästään alkuvuosi huomioiden metsäkiinteistömarkkinan reaalinen hintakehitys on kuitenkin jo hieman negatiivista.

Markkinahintatason odotetaan jatkuvan nousuaan edelleen vuoden 2022 puolella, eikä suurta pääomapakoa instituutioiden metsäkiinteistöportfolioista ole näköpiirissä.