Uusimmat artikkelit

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsäomaisuus mielletään usein perhevarallisuudeksi, joka siirtyy ajan myötä perintönä sukupolvelta toiselle. Metsäomaisuuden siirtäminen perinnön kautta ei ole kuitenkaan ainoa vaihtoehto, sillä elinaikana tehdyt omistajanvaihdokset tarjoavat useita järkeviä toteutustapoja. Jotta metsätilan sukupolvenvaihdos onnistuisi mahdollisimman hyvin, sen suunnittelu tulisi aloittaa riittävän ajoissa. Perusteltujen valintojen ja asiantuntevan opastuksen avulla metsätilan siirtyminen uusille omistajille voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Sukupolvenvaihdos kannattaa aloittaa selvittämällä, millaista mielenkiintoa seuraavilla sukupolvilla on metsäomaisuutta kohtaan. Tilan myyminen ulkopuoliselle voi olla perusteltua, mikäli innostunutta jatkajaa ei perhepiiristä löydy. Metsätilan luovutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisikin miettiä tarkkaan, miten parhaiten päästään kokonaisuudessaan järkevään ja kestävään lopputulokseen, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen on olemassa useita erilaisia tapoja. Yleisesti käytettyjä vaihtoehtoja ovat perinnön ohella testamentti, lahja sekä erilaiset kaupat. Suurehkojen metsätilojen tapauksessa vaihtoehtona on myös yhteismetsän muodostaminen. Metsätilaa luovutettaessa on syytä kiinnittää huomiota verosuunnitteluun eri luovutustapojen verotuskohtelua vertailemalla. Myös metsävähennyksen, hallintaoikeuden pidättämisen, sukupolven ylityksen ja mahdollisen luovutusvoittoveron vaikutukset on aiheellista arvioida sukupolvenvaihdosratkaisua valittaessa.

Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa ja toteutettaessa on tärkeää tietää metsän arvo, jonka määrittäminen vaatii asiantuntemusta. Arvonmäärityspalveluiden avulla pääset etenemään sukupolvenvaihdosprosessissasi, joten ota yhteyttä!

Metsätilan sukupolvenvaihdos