Uusimmat artikkelit

Metsän myyntihintojen tilastoja

Metsät ovat erilaisia ja siksi yksityiskohtaiset pohdinnat ovat tarpeen. Laajemman tason tarkastelut antavat kuitenkin viitteitä vallitsevista tilanteista ja kehityssuunnista, joten myös tilastotiedon tutkiminen on mielenkiintoista ja hyödyllistä.

Maanmittauslaitos ylläpitää metsätilojen hintaseurantaa kauppahintarekisterin avulla. Vuoden 2013 kauppahintoja voi tarkastella Metsälehden internetsivuilla. Sivustolle on koottu myös ajankohtaisempaa tietoa myyntikohteista hintoineen ja ominaisuuksineen. Viimeisin metsätilojen kauppahintatutkimus käsittelee vuosien 2006–2007 kauppoja. Metsäntutkimuslaitoksen internetsivuilla metsätilojen kauppahintoja on mahdollista tarkastella omien hakukriteerien mukaisesti.

Jotta metsästä saisi parhaan mahdollisen tuoton, puukaupat pitäisi ajoittaa hetkiin, jolloin puunhinta on parhaimmillaan. Metsäntutkimuslaitoksen sivuilla on nähtävissä sekä kantohintaindeksejä että kantohintoja. MetINFO-tilastopalvelussa on tarjolla runsaasti tietoa mm. metsäteollisuuden ulkomaankaupasta, joka kertoo puustamaksamiskyvystä.