Uusimmat artikkelit

Metsätilamarkkinoiden ennusteita

Menestyksekkään metsänomistuksen taustalla on usein toiminnan suunnitelmallisuus. Metsäsektorin kehityksestä laaditaan ennusteita, joihin myös metsänomistajan kannattaa tutustua. Ennusteiden tarjoamaa tietoa voi hyödyntää päätöksenteon tukena. Metsänomistajan kannalta mielenkiintoista on tarkastella esimerkiksi näkemyksiä kantohintojen tulevasta tasosta.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä PTT:n ennusteraportti tarjoaa laajan katsauksen metsäalan eri osa-alueiden lähikehitykseen. Viimeisimmän metsäennusteen (julkaistu 9.4.2015) mukaan metsäkiinteistöjen hinnat ovat hienoisessa nousussa koko maassa.

Metsäntutkimuslaitos julkaisee vuosittain lokakuussa laajan Metsäsektorin suhdannekatsauksen. Metsäsektorin suhdannekatsaus 2014–2015 (julkaistu 7.10.2014) ennakoi mm. puuvarojen käyttöä ja raakapuumarkkinoita. Vuosittain kesän alussa Metsäntutkimuslaitos julkaisee lisäksi Metsäsektorin suhdannetiedotteen. Metsäsektorin suhdannetiedote 2015 (julkaistu 1.6.2015) arvioi keskimääräisten kantohintojen säilyvän edellisvuosien vuosikeskiarvojen tasolla.

Myös MTK:n puumarkkinakatsaus (julkaistu 18.6.2015) tarkastelee metsäalaa monesta eri näkökulmasta ja tarjoaa siten metsänomistajille mielenkiintoista tietoa.