Uusimmat artikkelit

Likvidiys on lisääntynyt

Metsä kasvaa suhdanteista riippumatta, mutta omaisuuslajin likvidiys on sijoittajalle olennaista, varsinkin jos tuottoa ei haeta pelkästään puuta myymällä. Metsämaan hintakehitys Suomessa on ollut vakaata. Oikealla ostopäätöksellä ja oikea-aikaisella tilan myynnillä ei 8 prosentin nettotuotto sijoitukselle ole mahdoton saavuttaa. Asiantunteva sijoittaja hankkii hyvässä kehitysvaiheessa olevia metsätiloja, omista ne parhaan arvonkehityksen ajan, noin 10-15 vuotta, ja realisoi tilan myydessään merkittävän osan tuotosta arvonnousuna.

Vuoden 2010 sadan miljoonan euron tasosta metsäsijoitusmarkkina on kasvanut viime vuoden yli 400 miljoonan tasolle. Likviditeettiä on parantanut erityisesti metsäyhtiöiden markkinoille tuoma metsäomaisuus ja ammattimaisen metsäsijoittamisen lisääntyminen.

On todennäköistä, että metsäsijoittaminen jatkaa kasvuaan. Ulkomaiset sijoittajat ovat vasta löytämässä Suomen metsäkiinteistöjen markkinat. Metsänomistuksen rakenne muuttuu ammattimaisempaan suuntaan ja yksityiselle sijoittajalle on jatkossakin tarjolla hyviä mahdollisuuksia tasapainottaa salkkuaan suoralla metsäsijoituksella.