Uusimmat artikkelit

Hyötyä hajautuksesta

Esimerkiksi Yhdysvaltalainen Harvard Endowment on nostanut reaalisomaisuuden osuuden 25 prosenttiin. Siitä 13 prosenttia on sijoituksia luonnonvaroihin, josta puolet on metsää. Kotimainen Ilmarinen on asettanut tavoitteekseen nostaa reaalisomaisuuden osuuden sijoituksista 20 prosenttiin.

Suora metsäsijoitus on hyvä lisä myös yksityissijoittajan salkussa. Metsä on matalan riskin sijoituskohde ja tasapainottaa arvonvaihteluita. Riskiä mittaavan Sharpen luvun arvo on korkea muihin sijoituksiin verrattuna. Lisäksi metsää arvostetaan inflaatiosuojana. Korrelaatio osakemarkkinoihin on matala ja kantohintojen ja metsämaan hintakehitys on historiallisesti ollut vakaata. Ajoittamalla puunmyynnit markkinatilanteen mukaan, voi vaihtelua vähentää entisestään. Puuta myymällä tuotonrealisointimahdollisuudet ovat hyvin joustavat sekä ajan että määrän suhteen.