Uusimmat artikkelit

Ostopäätös ratkaisee

Kiinnostus metsäsijoittamiseen on kasvanut viime vuodet vakaasti. Haastavat osakekurssit ja matalat korot lisäävät instituutioiden sijoituksia reaaliomaisuuteen. Omaisuuslajien joukossa metsä on nykyään vertailukelpoinen vaihtoehto.

Muutaman vuoden aikana suomeen on perustettu useampi metsärahasto. Rahastoja hoitavat ammattimaiset salkunhoitajat, jotka myös käyttävät ulkopuolisia asiantuntijoita arvonmäärityksessä ja metsien hallinnoinnissa. Erityisesti institutionaaliset sijoittajat ovat löytyneet metsärahastot.

Helppo, turvallinen ja kannattava suora metsäsijoitus on nykyään myös yksityissijoittajan ulottuvilla, vaikka arvonmääritysosaamista tai kiinnostusta aktiiviseen metsäomaisuuden hoitoon ei olisikaan. Markkinoilla on palveluntarjoajia, jotka hoitavat sijoittajan puolesta kaiken tavoitteiden mukaisen tilan valikoinnista kokonaisvaltaiseen omaisuudenhoitoon.

Palvelujen käyttö kannattaa. Jos metsäkiinteistöstä maksaa tuottopotentiaaliin nähden ylihintaa, tätä on hankala korjata. Olennaista on oikean tilan löytäminen ja oikean ostohinnan määrittäminen. Keskimääräinen metsäsijoitus tarjoaa sijoittajalle neljän prosentin reaalituoton, mutta puolet metsätiloista jää tämän alle. Ammattilainen pystyy nykyisiltä markkinoilta poimimaan sijoittajalle luotettavalla varmuudella selvästi keskimääräistä tuottavamman tilan.

Metsätilan arvonmääritys vaatii ammattitaitoa. Metsätilojen hintapyynnön pohjana on useissa tapauksissa sijoittajan kannalta ongelmallinen summa-arvo. Sen avulla tuotettu arvio on enimmäkseen kaukana toteutuneista kauppahinnoista. Ammattilainen eliminoi myös muut ostopäätökseen vaikuttavat epävarmuuden lähteet. Niistä merkittävimpiä ovat metsävaratiedon laatu ja metsien kehitystä kuvaavien mallien parametrit.