Suomen Sijoitusmetsät

Ladattavat artikkelit

Suomen Sijoitusmetsät on johtava Suomen metsäkiinteistömarkkinan asiantuntija. Muunnamme keräämämme markkinadatan informaatioksi ja tarjoamme ajankohtaista markkinatietoa katsauksien ja raporttien muodossa.  

Kuusamon yhteismetsän osuuden markkina-arvo

Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä, ja sen osuuksilla käydään selvästi eniten kauppaa julkisesti. Alla on tarkastelu Kuusamon yhteismetsän osuuden markkina-arvon kehityksestä. Yhteismetsäosuuksilla käydään julkisesti kauppaa, ja yhteismetsäosakkuus on mielenkiintoinen metsänomistamisen ja metsäsijoittamisen muoto. Tietoa osuuksien arvottamiseksi…

Vlog 1: Metsän arvo

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n ensimmäinen videoblogi eli vlogi on ilmestynyt. Aiheena ensimmäisessä vlogijulkaisussa on metsän arvo: mistä se koostuu, miten se lasketaan, ja millainen on metsäkiinteistömarkkinan tila. Pyppe kertoo. Suomen Sijoitusmetsät Oy:n vlogissa käydään kvartaaleittain läpi metsäsijoittamisen saloja…

Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi Q2/2020

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n tuottaman Manner-Suomen metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksin kuvaaja. Metsäkiinteistöjen hintataso jatkaa erittäin tasaista nousua. Kevään ja kesän poikkeusoloilla ei ainakaan vielä näytä olleen suurta vaikutusta hintatasoon.  Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksin arvo lasketaan jokaiselle viikolle, ja verrokkiaineistona käytetään kulloinkin kuluneen…

Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi Q1/2020

’Suomen Sijoitusmetsät Oy:n tuottama Manner-Suomen metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi uudistui vuoden 2020 alussa. Käytännössä indeksin päivityksessä oli kyse arvotettavan kiinteistöjoukon vakioinnista, eli tarkastelussa olevat kiinteistöt ovat koko tarkastelujakson ajan samat. Indeksointi on mahdollista monella eri tavalla, joista kukin antaa…

Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi Q4/2019

Manner-Suomen metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksin arvo jatkoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakasta kasvua, kuitenkin tasoittuen hieman aivan vuoden lopulla. Viime vuosi oli pääsääntöisesti Suomen metsäkiinteistömarkkinoilla hintatason nousun aikaa, mutta tarkemmassa tarkastelussa havaitaan suuria alueellisia eroja. Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksin arvo lasketaan…

Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi Q3/2019

Koko Manner-Suomen metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksikuvaaja osoittaa kuluvan vuoden kolmannen kvartaalin jälkeen peräti eksponentiaalisen kasvun merkkejä. Metsäkiinteistöjen hintataso on kehittynyt nousevana jo pitkään, ja kuluvana vuonna kulmakerroin on hieman kasvanut. Tämän yhdistetystä aineistosta piirretyn käyrän taakse piiloutuu kuitenkin suuri…