Uusimmat artikkelit

Tiedote 11.10.2023. Metsäkiinteistöjen hintahuippu toistaiseksi nähty – kauppaa käydään kuitenkin yli 4 % viime vuotta korkeammilla hinnoilla.

Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksi antaa luotettavan kuvan metsäkiinteistömarkkinoiden hintatason pidemmän aikavälin kehityksestä. Siinä verrataan samanlaisten kohteiden hintatasoja  viimeisen 12 kuukauden (tarkastelu 1.10.2023 saakka) ja sitä edeltäneen 12 kuukauden aikana.  Manner-Suomessa hintatason nousu on ollut tällä ajanjaksolla 4,2 % (Kuva 1).

Kuva 1. Metsäkiinteistöjen Markkinahintaindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys 2017 – 2023 (lokakuun alkuun).

Loppukesän hehtaari- ja kuutiohinnat kääntyneet laskuun

Perinteisesti metsäkiinteistömarkkinoiden hintatasoa seurataan keskimääräisillä hehtaarihinnoilla. Metsämaahehtaarin keskihinta on vuoden kolmannella kvartaalilla laskenut vuoden takaisesta 2,9 % ja edellisestä kolmen kuukauden jaksosta 4,0 %. Vastaavasti jaettaessa myyntikohteen kauppahinta puuston määrällä, on laskua kertynyt kuutiohinnalle 1,6 % vuoden takaiseen ja 3,3 % edelliseen kvartaaliin nähden. Luvut eivät kuitenkaan kerro kehityksen koko kuvaa. Loppukesänä myydyt metsäkiinteistöt ovat olleet kasvuedellytyksiltään viime vuotta parempia. Turvemaiden ja karujen kohteiden osuus on laskenut. Toisaalta vuoden takaiseen verrattuna kauppojen keskitilavuus on 1,3 % ja tukkiosuus 0,6 % pienempi kuin edellisvuonna.

Maanmittauslaitoksen tilastojen perusteella keskimääräinen metsätalousmaan hehtaarihinta on noussut alkuvuoden aikana viime vuodesta 8,7 %. On huomattava, että vajaa puolet näistä kaupoista ei ole julkisia, ja ne sisältävät myös kitu- ja joutomaat. Määritelmällisesti tilaston kohdalla ei voida puhua puhtaan metsämaan markkinahintojen kehityksestä, sillä markkinahintatasossa tulee huomioida vain vapailla, julkisilla markkinoilla tehtyjä kauppoja. Maanmittauslaitoksen tilastojen perusteella alkuvuonna on maksettu keskimäärin 4 218 euroa/ha, kun Suomen Sijoitusmetsien tilastoimissa julkisissa edustavissa kaupoissa keskimääräinen hehtaarihinta on ollut 4 837 euroa.

Metsätilat viime vuotta edullisempia puuston arvoon nähden

Viime aikojen vahva puunhinta on nostanut pidemmän aikavälin keskihintoja reippaasti ylöspäin. Viimeisen kolmen vuoden aikana vuoden keskihintojen nousu on ollut peräti 35 % (Kuva 2).  Tämä näkyy myös siten, että metsäkauppoja tehdään 7,7 % puuston arvon suhteen edullisemmalla hinnalla kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kehitys avaa yhdessä ammattimaisten vähentyneen oston kanssa erinomaisia mahdollisuuksia löytää viime vuosia parempituottoisia kohteita metsäkiinteistömarkkinoilta.

Kuva 1. Metsäkiinteistöjen Markkinahintaindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys 2017 – 2023 (lokakuun alkuun).

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n järjestelmällinen markkinaseuranta kattaa koko Manner-Suomen. Markkinaseuranta jakaantuu neljään suuralueeseen: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu sekä Lappi.  Myyntiin tulevia metsäkiinteistöjä seurataan päivittäin yli 30 julkiselta myyntikanavalta.  Myytyjen kohteiden määrä tietokannassa on ylittänyt vuosien seurannan tuloksena 15 000 kpl. Toteutuneiden kauppojen hintatiedot haetaan Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä ja ajantasaiset puutavaralajeittaiset hintatiedot Metsäteollisuus Ry:n viikkohintatilastosta. Tarkka ja systemaattinen metsäkiinteistöjen edustavuusluokitus takaa sen, että markkina-analyysimme pohjautuu mahdollisimman tarkasti myytyjen kiinteistöjen metsätaloudellisiin arvoihin.

Suomen Sijoitusmetsät on joensuulainen, vuodesta 2013 toiminut metsäkiinteistömarkkinoiden monipuolinen osaaja ja toimija. Palveluvalikoimaan kuuluvat koko maan kattavat metsäkiinteistöjen hankinnan, hallinnan, kiinteistönvälityksen, arvonmäärityksen ja tietotuotannon palvelut. Yritys on henkilöstönsä omistama ja sen missiona on kaikille osapuolille oikeudenmukaisen ja tehokkaan metsäkiinteistömarkkinan vahvistaminen pohjautuen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen luotettavaan ja kattavaan metsäkiinteistömarkkinoilta kerättyyn dataan.

Lisätiedot ja oman alueen metsäkiinteistömarkkinan kehittymiseen liittyvät kysymykset metsätietopäällikkö Eero Viitaselle (eero.viitanen@sijoitusmetsat.fi).