Metsän ostaminen

Metsän ostaminen
Tilastot
Katsaukset

 

Metsän ostaminen

Metsäsijoittaminen on kasvattanut kiinnostusta vakaasti viime vuosina yhtenä kiinteistösijoittamisen muotona. Haastavat osakekurssit ja matalat korot lisäävät instituutioiden sijoituksia reaaliomaisuuteen. Omaisuuslajien joukossa metsä on nykyään vertailukelpoinen vaihtoehto. Lisäksi metsäteollisuuden investoinnit lupaavat hyvää puun kysynnän kannalta, jolloin metsäsijoittamiseen liittyvä kantohintariski alenee.

Metsäsijoitus myös yksityissijoittajien ulottuvilla

Metsä on hyvä lisä portfoliossa. Se tasapainottaa salkun arvonvaihteluita ja omaisuuslajin likviditeetti paranee koko ajan. Helppo, turvallinen ja kannattava suora metsäsijoitus on nykyään myös yksityissijoittajan ulottuvilla, vaikka arvonmääritysosaamista tai kiinnostusta aktiiviseen metsäomaisuuden hoitoon ei olisikaan. Suomen Sijoitusmetsät Oy hoitaa sijoittajan puolesta kaiken tavoitteiden mukaisen tilan valikoinnista kokonaisvaltaiseen omaisuudenhoitoon.

Palvelujen käyttö kannattaa

Jos metsäkiinteistöstä maksaa tuottopotentiaaliin nähden ylihintaa, tätä on hankala korjata. Olennaista on oikean tilan löytäminen ja oikean ostohinnan määrittäminen. Keskimääräinen metsäsijoitus tarjoaa sijoittajalle neljän prosentin reaalituoton, mutta puolet metsätiloista jää tämän alle. Ammattilainen pystyy nykyisiltä markkinoilta poimimaan sijoittajalle luotettavalla varmuudella selvästi keskimääräistä tuottavamman tilan.

Metsäsijoittajan tärkein tunnusluku on sisäinen korko, IRR. Laskennassa huomioidaan biologinen kasvu, arvokasvu, tulevaisuuden kassavirrat sekä laskentakauden loppupuuston arvo. Suomen sijoitusmetsien asiakkaat pyrkivät yli Luke:n tilastoiman keskimääräisen tuoton.

Metsätilan arvonmääritys vaatii ammattitaitoa

Vaikka metsän arvo määräytyy markkinoilla, metsätilojen hintapyynnön pohjana on useissa tapauksissa sijoittajan kannalta ongelmallinen summa-arvo. Sen avulla tuotettu arvio on enimmäkseen kaukana toteutuneista kauppahinnoista. Suomen Sijoitusmetsät käyttää arvonmääritysmenetelmänään tilan kauppa-arvon, eli todennäköisen markkinahinnan ennustamiseen toteutuneisiin kauppoihin perustuvaa tilastollista mallia. Ammattilainen eliminoi myös muut ostopäätökseen vaikuttavat epävarmuuden lähteet. Niistä merkittävimpiä ovat metsävaratiedon laatu ja metsien kehitystä kuvaavien mallien parametrit.

Suomen Sijoitusmetsät Oy on metsäomaisuuden hankinnan, hallinnan ja arvonmäärityksen johtava asiantuntija Suomessa. Olemme tutkimus- ja tietolähtöinen yritys ja toimintamme perustuu systemaattiseen analyysiin. Olemme riippumaton toimija ja kaikissa tilanteissa sijoittajan puolella. Asiakkaamme ovat ostaneet metsää suositustemme perusteella jo useilla kymmenillä miljoonilla euroilla.