Uusimmat artikkelit

Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi Q1/2020

’Suomen Sijoitusmetsät Oy:n tuottama Manner-Suomen metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksi uudistui vuoden 2020 alussa. Käytännössä indeksin päivityksessä oli kyse arvotettavan kiinteistöjoukon vakioinnista, eli tarkastelussa olevat kiinteistöt ovat koko tarkastelujakson ajan samat. Indeksointi on mahdollista monella eri tavalla, joista kukin antaa omanlaistaan tietoa metsäkiinteistömarkkinasta. Nykyinen tapa vähentää tarkasteltavan kiinteistöjoukon ominaisuusjakauman muutoksista johtuvaa indeksiarvon vaihtelua ja tuo selvemmin esille varsinaisen markkinahintatason kehityksen. Verrattuna aiempaan indeksiin nykyinen kuvaaja piirtää huomattavasti tasaisemmin nousevaa käyrää, joka kertoo Manner-Suomen metsäkiinteistömarkkinan hintatason nousseen viime vuosina määrätietoisesti.

Metsäkiinteistöjen markkinahintaindeksin arvo lasketaan jokaiselle viikolle, ja verrokkiaineistona käytetään kulloinkin kuluneen 52 viikon aikana toteutuneita, yli 10 ha metsäkiinteistöjen edustavia kauppoja.