Uusimmat artikkelit

Markkinakatsaus II/2022 – reaalinen hintataso jo laskeva

Metsäkiinteistöjen kauppa on vuoden toisella neljänneksellä jatkunut ilman suuria yskähdyksiä, ja metsän kysyntä on edelleen hyvä. Kauppojen lukumäärä on kuitenkin alkuvuonna jäänyt vuoden takaisesta tasosta, vaikka euromääräisesti tehtiin jälleen ennätys. Tämä selittyy sekä myyntiin tulleiden kohteiden runsaspuustoisuudella että markkinahintatason nousulla.

Vaikka metsäkiinteistömarkkinan hintatason nousu jatkuukin hyvin vahvana, se ei enää yllä viime syksyn huippulukemiin. Vuosimuutos on kuitenkin edelleen +10,1 %, mikä pitää monen metsänomistajan suun edelleen leveässä hymyssä. Niin ikään vahva kantohintojen kehitys on ainakin hetkellisesti kääntänyt monen metsänomistajan metsäsuhteen tuottoa arvostavaksi. Alkuvuoden ajalta määritettynä inflaatio on kuitenkin jo ylittänyt markkinahintatason nousuvauhdin, eli alkuvuoden osalta reaalinen hintataso on kehittynyt miinumerkkisenä. Manner-Suomen metsäkiinteistöjen keskimääräistä markkinahintatason muutosta kuvaa markkinahintaindeksi (ks. kuva).

Ammattimaisten ostajien osuus on noussut jo yli puoleen koko julkisen markkinan volyymista niin hehtaareissa kuin euroissakin mitaten. Kauppojen lukumäärässä mitaten ammattimaiset sijoittajatahot ostivat reilun kolmanneksen metsätilakohteista. Alkuvuonna markkinatarjonnassa on ollut mukavasti puustoisia ja arvokkaita kohteita, joista ammattimaiset ostajat ovat erityisen kiinnostuneita. Lisäksi voidaan todeta metsäsijoittamisen kiinnostavan edelleen suuresti.