Yhteismetsät

Collective forests

Yhteismetsä lyhyesti

Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteistä aluetta, jota hallinnoi kiinteistöjen omistajista koostuva osakaskunta ja jota hoidetaan osakaskunnan hyväksi. Kullakin osakaskiinteistöllä on tietyn suuruinen osuus yhteismetsään, siis yhteismetsäosuus. Yhteismetsä jakaa osakkailleen vuotuisesta tuloksestaan ylijäämää osuuksien suhteessa. Tämä ylijäämä on osakkaalle verotonta tuloa, sillä yhteismetsä on jo maksanut tuloksestaan veroa. Yhteismetsän päätöksenteko tapahtuu osakaskunnan kokouksessa, eli osakas voi vaikuttaa yhteismetsän toimintaan. Yhteismetsän operatiivisesta toiminnasta vastaa osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija. Osakaskunnan hyväksymä ohjesääntö on lainsäädännön ohella keskeisin yhteismetsän toimintaa ohjaava asiakirja. Yhteismetsien keskeinen tulonlähde on metsätalous, mutta monilla yhteismetsillä on myös muuta tuottavaa toimintaa, kuten tonttien tai mökkien vuokrausta, maa-ainesten myyntiä, tuulivoimapuistoja, metsästyslupien myyntiä ynnä muuta. Yleensä yhteismetsien toiminnan järjestämisestä vastaava hoitokunta koostuu asiaan, yleensä metsätalouteen vihkiytyneistä henkilöistä, joten monien yhteismetsien toiminta perustuu asiantuntemukseen.

Miksi yhteismetsä? Miksi ei?

Yhteismetsällä on metsänomistamisen muotona useita keskeisiä etuja verrattuna suoraan metsänomistukseen. Yhteismetsän verokanta 26,5 % on metsätalouden (pääoma-) verotusta alhaisempi. Koska yhteismetsä hallinnoi yleensä suuria alueita, sillä on puunmyynnissä tavallisesti skaalaetu: isommat leimikot ovat puunostajille houkuttelevia ja johtavat korkeampaan puun hintaan. Lisäksi yhteismetsissä metsiä hoitaa keskitetysti hoitokunta, jolla yleensä on alalta kokemusta, eikä osakkaan tarvitse niin halutessaan osallistua toimintaan millään tavoin. Ts. metsäomaisuuden hoidon voi ulkoistaa. Yhteismetsä yleensä myös tarjoaa osakkaille yhteisöllisyyttä ja virkistystoimintaa, kuten retkiä, metsästystä tai edullisia vuokramökkejä. Kääntöpuolena on oman metsäalueen hallinnan menettäminen, eli liitettyä aluetta ei liittäjä enää voi käsitellä mielensä mukaan. Liitetyn alueen takaisin lunastaminen on myös yleensä joko vaikeaa tai mahdotonta riippuen yhteismetsästä. Yhteismetsä voi myös toimijana olla kankea, ja esim. liittyminen voi olla hidas prosessi, mikäli päätökset on vietävä osakaskunnan kokoukseen.

Yhteismetsäosakkuuden kannattavuus

Vaikka yhteismetsän osakkuudella on useita taloudellisia etuja metsänomistuksen näkökulmasta, eivät kaikki yhteismetsät ole samanlaisia. Eroja syntyy jo maantieteestä, kokoluokasta ja toiminnan lähtökohdista. Lisäksi eri yhteismetsien hallinto voi olla rakennettu eri tavoin, eikä kaikkien yhteismetsien hallinnointi ole yhtä tehokasta, saati ammattimaista. Yhteismetsät voivat olla myös aktiivisia tai passiivisia, laajentuvia tai supistuvia. Metsäsijoittajan näkökulmasta ei ole lainkaan yhdentekevää, minkä yhteismetsän osuuksia hankkii ja mihin hintaan. Yhteismetsät ovat yleensä vakaita ja ainakin isommat yhteismetsät tasaista tuottoa jakavia, mutta yhteismetsien toiminnan tuottavuudessa on eroja. Osakkaalle tuotto tulee vuosittaisen ylijäämän muodossa, ja siksi ylijäämän suhde osuuden arvostukseen on keskeinen sijoittajaa kiinnostava mittari. Ylijäämän määrä voi kuitenkin vaihdella vuosittain, joten yhden vuoden ylijäämätieto voi johtaa harhaan. Hankaluutena yhteismetsäosuuksien tuottavuuden arvioinnissa on tiedon huono saatavuus. Yhteismetsät eivät ole velvollisia julkistamaan taloustietojaan, eikä yhteismetsän tuloksentekokyvystä tai aiemmasta tuloksesta ole kovin helppoa saada tietoa. Suomen Sijoitusmetsät Oy seuraa yhteismetsäosuuksien markkinaa ja kerää tietoa markkinan avoimuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Sivulle ”Tilastotietoa yhteismetsäosuuksista” päivitetään tilasto- ja muuta tietoa yhteismetsistä ja niiden osuuksien markkinasta. Sivuilta löytyy myös ilmoitustaulu (Yhteismetsäosuuksien osto ja myynti), jolla voit maksutta ja sitoumuksetta ilmoittaa yhteismetsäosuuden osto- tai myyntiaikeista sekä päästä yhteyteen ilmoittajien kanssa. Sivupalkista löytyy yhteismetsäosuuksien Sijoituslaskuri, jolla voit arvioida yhteismetsäosuuksien viimeaikaista markkina-arvoa. Huomaathan, että laskurin arvot ovat tilastollisia ja vain suuntaa antavia. Osuuden arvot perustuvat toteutuneisiin osuuskauppoihin, joiden aikaväli ja lukumäärä vaihtelevat yhteismetsittäin. Lisäksi vain osasta yhteismetsiä on saatavissa riittävästi kauppatietoja.