Palvelut

Sukupolvenvaihdos

Merkittävä osa Suomen metsätiloista vaihtaa omistajaa julkisen markkinan ulkopuolella perheen tai suvun sisällä. Sukupolvenvaihdos voi tapahtua perintönä, lahjana tai kauppana. 

Oli vaihdostapa mikä tahansa, se kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja hallitusti. Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, joka kertoo asioista selväkielisesti ja jonka avulla vältetään vaihdokseen liittyvät karikot ja kapeikot.  

Sukupolvenvaihdos lähtee aina liikkeelle asiakkaan tilanteen kartoittamisesta. Koska metsänomistajien elämäntilanteet ja perillisten tarpeet ja mielenkiinnot ovat yksilöllisiä, kannattaa tilannekartoitus tehdä asiantuntijan opastuksella. Seuraavaksi on syytä selvittää ajantasaiset metsävaratiedot sekä metsän todellinen arvo. Suomen Sijoitusmetsät Oy:n Metsäluotsi auttaa selvittämään ajantasaiset tiedot ja tuo esille vaihtoehdot. 

Metsätilan jatkajalle ei välttämättä ole selvää mitä metsänomistajan tulee ja kannattaa tehdä ja miten metsänomistamisen kannattavuus maksimoidaan. Apua etsivälle uudelle metsänomistajalle Suomen Sijoitusmetsät tarjoaa hallinnointipalvelua.


Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!