Palvelut

Hinnoitteluesimerkkejä

Tällä sivulla voit tarkastella esimerkkejä palveluidemme hintatasosta. Hinnoitteluesimerkeistä voit saada käsityksen hinnan suuruusluokasta: palvelun lopullinen hinta selviää, kun pyydät meiltä tarjouksen!

Oikea hinta, jouheva prosessi, tehokas omistusratkaisu – ylivertainen asiakaskokemus. Näitä haluamme tarjota asiakkaillemme. Periaatteenamme on tuottaa parasta laatua asiakkaalle kustannustehokkaasti.

Asiakas on perinyt 52 ha metsätilan Pohjois-Savosta 17 v sitten. Tilalta on myyty puuta ja siellä on tehty metsänhoitotoimenpiteitä eri metsäpalveluyritysten toimesta vuosien varrella. Asiakkaalla ei ole ollut asiantuntemusta ja aikaa perehtyä tarkemmin metsätilan hoitamiseen. Metsänomistajana jatkaminen mietityttää ja vaihtoehdoista kuuleminen kiinnostaisi.

 

Vaihtoehtojen kartoittaminen alkaa asiakkaan ja Suomen Sijoitusmetsien metsäasiantuntijan välisessä keskustelussa. Tässä tilannekartoituksessa käydään läpi metsänomistajuuden jatkamisen ja luopumisen vaihtoehdot. Keskustelemme mm. näistä: Keskustelemme mm. näistä:

    • perillisten halu ja mahdollisuudet jatkaa tilanpitoa,
    • eri tavat luopua metsäomaisuudesta,
    • metsänomistajana jatkamisen taloudellinen kannattavuus,
    • mahdollisuus liittää alueita Metsänhaltijan Yhteismetsään.

Metsäluotsin peruskartoituksessa tehdään maastokäynti kokeneen metsäammattilaisen toimesta sekä lasketaan metsän tuottopotentiaali seuraavalle 15 vuoden suunnittelujaksolle. Kartoituksessa määritetään metsäkiinteistömarkkinaan pohjautuen metsätilan todellinen markkina-arvo nykyhetkellä sekä ennuste markkina-arvosta 15 vuoden päähän.

Hinta: 1 040 €, sis. alv

 

Palvelun tuloksena asiakas saa tiedon metsäomaisuutensa arvosta sekä arvion tulevista tuloista ja menoista sekä ennustetusta tuotosta. Näiden avulla asiakkaan on helppo vertailla eri vaihtoehtoja yhteismitallisesti sekä arvioida vaihtoehtojen taloudellisia seurauksia. Halutessaan asiakas saa myös ostotarjouksen metsätilastaan sekä tarjouksen alueen liittämisestä Metsänhaltijan Yhteismetsään.

Asiakas on perinyt metsätilan, jonka hoitaminen on hänestä työlästä ja hankalaa. Tilan myyminen ei kuitenkaan tunnu oikealta ratkaisulta. Asiakas haluaisi helpottaa omaa taakkaansa säilyttäen kuitenkin siteen suvun hallussa pitkään olleisiin metsiin.

 

Asiakas lähettää lomakeviestin Sijoitusmetsille pyytäen yhteydenottoa. Puhelimitse tehdyn maksuttoman tilannekartoituksen myötä mahdollisuus liittää tila Metsänhaltijan Yhteismetsään alkaa kiinnostaa, ja asiakas pyytää liittämistarjouksen.

Asiakas saa Metsänhaltijan Yhteismetsän kumppanilta Suomen Sijoitusmetsiltä tarjouksen tilan liittämiseksi Metsänhaltijan Yhteismetsään. Tarjouksessa esitetään liitettävän alueen arvo ja yhteismetsän arvo sekä aluetta vastaan tarjottava osuusmäärä Metsänhaltijan Yhteismetsästä.

Asiakas hyväksyy tarjouksen ja sopii tilan liittämisestä yhteismetsään.

Palvelu: Metsäalueen liittäminen Metsänhaltijan Yhteismetsään osuuksia vastaan

Hinta: 0

 

Palvelun tuloksena asiakas liittää tilansa Metsänhaltijan Yhteismetsään. Tilan alue siirtyy yhteismetsän hallintaan, ja asiakas saa sovitun määrän yhteismetsän osuuksia. Asiakkaasta tulee Metsänhaltijan Yhteismetsän huoleton osakas.

Asiakas on perinyt 40 ha metsätilan 10 vuotta sitten. Nyt hän haluaa ostaa asunnon pankkilainan avulla. Hän haluaa käyttää metsätilaa pankkilainan vakuutena. Metsätilan vakuutena käyttämisen ehtona on metsätilan arvonmääritys.

 

Puhelimitse tehdyn maksuttoman tilannekartoituksen jälkeen asiakas päättää hankkia mahdollisimman tarkan arvion metsätilan markkinahinnasta.

Palvelu: Metsäomaisuuden arvonmääritys, johon sisällytetään maastotyö.

Hinta: 1 000 €, sis. alv

 

Palvelun tuloksena asiakas saa kauppa-arvomenetelmällä laaditun arvonmäärityslausunnon metsätilan markkina-arvosta. Kauppa-arvomenetelmällä määritetty arvio on lähes poikkeuksetta korkeampi kuin perinteisellä summa-arvomenetelmällä määriteltynä.

Asiakas on vuosien mittaan ostanut useita metsätiloja osaksi sijoitusportfoliotaan. Nyt hän haluaa selvittää metsäomaisuutensa markkina-arvon, jotta hän voi vapauttaa pääomaa ja käyttää metsää rahoituksen vakuutena. Metsäomaisuutta on yhteensä 230 metsämaahehtaaria kuudella tilalla pitkin Pohjois-Suomea.

 

Puhelimitse tehdyn maksuttoman tilannekartoituksen jälkeen asiakas tekee Suomen Sijoitusmetsille arvonmääritystoimeksiannon, joka kattaa kaikkien kuuden tilan markkina-arvojen määrityksen eriteltynä.

Palvelu: Metsäomaisuuden arvonmääritys, johon sisällytetään maastotyö.

Hinta: 3 425 €, sis. alv

 

Palvelun tuloksena asiakas saa arvonmäärityslausunnon, jossa on eriteltynä kunkin metsätilan markkina-arvo. Kauppa-arvomenetelmällä määritetty arvio on lähes poikkeuksetta korkeampi kuin perinteisellä summa-arvomenetelmällä määriteltynä.