Suomen Sijoitusmetsät

Palvelut

Vakaan Tuoton Yhteismetsä

Vakaan Tuoton Yyhteismetsä (VTYM) on äärimmäisen vaivattoman ja avoimuuteen perustuvan metsänomistuksen tulevaisuuden menestystarina. Metsänomistaja voi liittää metsätilan tai osan siitä VTYM:ään ja muuttaa näin metsänomistajuuden äärimmäisen vaivattomaksi. Liittyminen on maksutonta, ja yhteismetsä hoitaa kaikki liittymisen muodollisuudet.

Vakaan Tuoton Yhteismetsä on laajeneva, valtakunnallisesti toimiva metsänomistusrakenne, joka valjastaa metsänomistajan hyödyksi Suomen Sijoitusmetsät Oy:n ja muiden yhteistyötahojen rautaisen ammattitaidon. VTYM nostaa yhteismetsämuotoisen metsänomistuksen muiden säästämisen ja sijoittamisen tapojen rinnalle.

VTYM:n toiminnassa erityisesti korostuvia asioita ovat mm.:

   • vaivattomuus ja huolettomuus osakkuuden joka vaiheessa,
   • avoimuus ja läpinäkyvyys,
   • toiminnan ammattimaisuus ja tuottavuus,
   • metsätalouden ympäristöviisaus,
   • markkinaperustaisuus ja osuuksien likviditeetti.

Vakaan Tuoton Yhteismetsä sopii erityisen hyvin niin metsänomistajalle kuin metsäsäästäjälle ja -sijoittajallekin, joka

   • haluaa omistaa suomalaista metsää,
   • haluaa metsäomaisuutensa hallinnoinnin olevan vaivatonta, ympäristöviisasta ja ammattimaista,
   • haluaa yhteismetsärakenteen tarjoamat edut avoimessa, läpinäkyvässä ja tuottavassa kokonaisratkaisussa.