Palvelut

Metsäomaisuuden hallinnointi / Pehtooripalvelu

Hallinnoimme asiakkaidemme metsäomaisuutta ammattimaisesti ja tuottavasti. 

Metsäomaisuuden hallinnointipalvelu kattaa koko metsätalouden järjestämisen, jolloin asiakas vapautuu kokonaan metsän hoidon ja hallinnoinnin taakasta. Asiakkaalla säilyy kuitenkin täysi päätösvalta metsänsä hoidon periaatteista, ja toimenpidesuunnitelmat hyväksytetään aina asiakkaalla.

Suunnittelemme, organisoimme, kilpailutamme ja valvomme metsänhoidon kaikki toimenpiteet asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Huolehdimme metsätalouden veroilmoituksesta, ja raportoimme metsäomaisuuden tilan ja tuoton kattavasti vuosittain.

Noudatamme hallinnoinnissa aina metsälakia, kestävän metsänhoidon periaatteita sekä muita kulloinkin sovellettavia säännöksiä ja ohjeistuksia. Harjoitamme ns. järkiperäistä metsätaloutta. Metsälain mukaisista vaihtoehdoista valitsemme sijoittajan kannalta optimaalisen käsittelyn kullekin kohteelle. Reunaehtojen puitteissa valitsemme eri vaihtoehdoista metsänomistajan kannalta optimaalisen käsittelyn kullekin kohteelle.

Metsäomaisuuden hallinnointipalvelu sopii erityisen hyvin metsänomistajalle, joka
haluaa metsälleen ammattimaisen ja tuottavan hoidon, mutta haluaa käyttää arvokkaan aikansa muuhun, ja joka haluaa pysyä ajan tasalla metsänsä tuotosta.

Metsäomaisuuden hallinnointi pähkinänkuoressa